Pripremite se za rezidbu lešnika u maju!

Pripremite se za rezidbu lešnika u maju!

Posle zimske rezidbe lesku čekaju i dve zelene. Prvu obavite krajem maja, a drugu krajem juna ili početkom jula. Prema rečima Violete Petrović Luković, stručnog saradnika u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu, neophodno je stabla leske redovno orezivati, a grane minimalno povijati na 45 stepeni.
 

Orezivanje leske - © Foto: Biljana Nenković

 

Pri rezidbi leske pažnju treba obratiti na cvetne pupoljke koji se formiraju na periferiji i vrhovima krune jer su to najbolje osvetljeni delovi. Iz tog razloga neophodno je proređivati krunu, a naročito njen unutrašnji deo. Redovnom i umerenom rezidbom postiže se bolja oplodnja, veći prinos i kvalitet plodova“, kaže Violeta Petrović Luković.

Uzgoj leske – ŠANSA ZA NAPREDAK!

Lesku treba orezivati bar jednom u tri godine. Pored rezidbe, nakon opadanja lišća, treba je orezivati i u fazi cvetanja ženskih cvetova jer tada se vidi koje su grane rodne. Rezidba mladih stabala ima za cilj pravilno oblikovanje uzgojnog oblika, pravilno granjanje i dobijanje što većeg broja sekundarnih i tercijalnih grančica.
 

Redovnom i umerenom rezidbom postiže se bolja oplodnja, veći prinos i kvalitet plodova.

Rezidba se sastoji u proređivanju letorasta i uklanjanju onih koji se nalaze u unutrašnjosti da bi se dobilo maksimalno osvetljenje, jer svetlost utiče na brže formiranje cvetnih pupoljaka. Osvetljene grančice daju dva do tri puta veći prinos“, navodi Petrović Luković.

Ekspanzija zasada lešnika u Šumadiji

O leski treba još znati da zahteva peskovito i rastresito zemljište sa dosta humusa. Ima velike potrebe za vodom, pa joj treba od maja meseca do kraja vegetacije obezbediti bar 600 litara vode po stablu.
 

Lešnik - © Foto: www.pixabay.com

Ova količina vode obezbeđuje dobro nalivanje plodova i formiranje rodnih pupoljaka za narednu godinu. Najbolje prinose daje kontrolisan žbun sa 6 do 8 stabala iz njega. Posle berbe treba obaviti folijarno prskanje. Za sadnju je najbolje koristiti jednogodišnje izdanke leske. Maksimalnu rodnost dostiže od 12. do 14. godine, kada treba početi sa zamenom starih stabala mladim izdancima. Tada se vrši podmlađivanje žbunova“, kaže ovaj agronom.
 

Maksimalnu rodnost dostiže od 12. do 14. godine, kada treba početi sa zamenom starih stabala mladim izdancima.

U fazi pune rodnosti rezidbom se obezbeđuje dobijanje snažnih jednogodišnjih grančica prosečne dužine 35-40 cm jer daju obilan rod. Grančice duge 5 do 15 cm imaju slab rod. Uklanjaju se sve jednogodišnje grančice koje su donele rod, kao i one koje prave zasenu. Rezidbom se uklanja i 20-25% sekundarnih grančica po opadanju lišća. Posle 12. godine sve osnovne grane žbuna se skraćuju na 50 cm od površine zemlje, a rodne grane se ostavljaju. Kada rodnost opadne i kada je vegetativni prirast 5 do 15 cm, pristupa se rigoroznoj rezidbi, pri čemu se uklanja 30-50% starih stabala i zamenjuju se mladim.

Leskin polen važan izvor hrane za svaku pčelu u rano proleće
 

Violeta Petrović Luković iz PSSS Kragujevac objašnjava kako se vrši rezidba leske - © Foto: Biljana Nenković

 

Pri rezidbi posebno treba voditi računa o površini preseka stabala i njihovom zarašćivanju. Velike preseke treba obavezno dezinfikovati i zaliti kalemarskim voskom, a dezinfekciju treba obaviti preparatima na bazi bakra“, kaže Violeta Petrović Luković.

Sagovornik: Violeta Petrović Luković, PSSS Kragujevac
Foto: Biljana Nenković

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica