Otkupna cena teladi REKORDNO VISOKA!

Otkupna cena teladi REKORDNO VISOKA!

Tokom protekle nedelje reporteri STIPS-a zabeležili su rast otkupnih cena stoke, a pojedine kategorije dostigle su rekordne cifre. Pogledajte najnoviji izveštaj sa cenama stoke po regionima.

Otkupna cena teladi

Rekordno visoka otkupna cena teladi

Poslednja sedmica aprila biće zapamćena po rekordno visokoj ceni teladi pošto se otkup ove kategorije goveda u klanicama na području Mačvanskog regiona odvijao za 825 din/kg. Otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 50 kilograma nije se menjala jer je dominirao iznos od 265 din/kg.

Blagi pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma evidentirao je reporter STIPS iz Loznice u klanicama na području ovog grada i okolnih mesta pošto je dominirao iznos od 750 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena krava za klanje SM rase pošto je dominirao iznos od 270 din/kg.

Ponovo su se na stočnoj pijaci u Požarevcu mogla pazariti telad SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 550 din/kg, a obim ponude bio je prosečan. Pored teladi mogla su
se pazariti tovna junad telesne mase od 350 do 480 kilograma i krave za klanje HF rase. Cene su ostale nepromenjene.

Dominantna otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 350 din/kg u klanicama na području Južnobačkog regiona.

Porasla otkupna cena prasadi

U klanicama na području Šapca i okoline protekle je sedmice otkupna cena prasadi telesne mase dostigla iznos od 700 din/kg. Viša je takođe bila i otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma pošto je dominirao iznos od 240 din/kg.

Prodajna cena prasadi telesne mase do 15 kilograma bila je viša tokom poslednje sedmice aprila na stočnoj pijaci u Čačku. Glavni razlog bio je povećan obim tražnje i tradicionalna praznična trpeza.
Pored njih mogle su se pazariti obe kategorije tovnih svinja čija se cena kretala u zavisnosti od telesne mase grla od 300 do 350 din/kg i krmače za klanje po ceni od 250 din/kg.

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša u odnosu na predhodni period u klanicama na području Jablaničkog regiona pošto dominirao iznos od 550 din/kg. Obim ponude i tražnje na prosečnom nivou.


Cena jagnjadi viša u odnosu na proteklu nedelju

Po ceni od 600 din/kg su jagnjad otkupljivali i klaničari sa područja Podrinjskog regiona, a viša je u odnosu na predhodni period bila i otkupna cena ovaca (220 din/kg). Otkupna cena jagnjadi najčešće je iznosila 600 din/kg i u klanicama na području Mačvanskog regiona.

Rast otkupne cene jagnjadi zabeležili su reporteri sa područja Kikinde i okolnih mesta Srednje-banatskog regiona. Naime, otkup ove kategorije ovaca protekle se sedmice najčešće odvijao po ceni od 510 din/kg. Obim ponude bio je prosečan.

I na pijaci žive stoke u Kraljevu takođe je došlo do rasta prodajne cene jagnjadi pošto je u intervalu prodajnih cena od 540 do 600 din/kg ipak dominirao iznos od 500 din/kg. Na stočnoj pijaci u Leskovcu su se jagnjad protekle sedmice mogla pazariti po ceni od 550 din/kg.


Ovce su bile skuplje u odnosu na predhodni period pošto je dominirao iznos od 235 din/kg, a došlo je takođe do rasta cene jaradi na dominantnih 400 din/kg

Izvor: STIPS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica