Svet poljoprivrede Prodavnica

Sve što niste znali o đubrenju preko lista

Đubrenje preko lista ili folijarno đubrenje podrazumeva unošenje hraniva preko lisne ploče. Folijarna prihrana se primenjuje kada biljka ima formiranu dovoljno veliku lisnu površinu koja će prihvatiti tu količinu hrane.

Đubrenje preko lista - © Pixabay

Ishrana biljaka preko lista lakši je način prehrane, ali on ne može da zameni klasično unošenje nutritiva preko korenovog sistema. Folijarna ishrana važna je za mikroelemente, koji se na ovaj način unose u manjim količinama.

Prihrana preko lista zavisi od velikog broja faktora. Zavisi od vlažnosti površine lista i njegove starosti, ali i od uticaja faktora, kao što su temperaturavlažnosti, strujanje vazduha i sunčevo zračenje. Bitno utiče i sastav rastvora koji se primenjuje, odnosno njegova hemijska forma i PH vrednost.
Kako da pravilno prihranite vaše sobne biljke

Folijarna prihrana ili đubrenje preko lista može biti koristan vid unosa hraniva iz nekoliko razloga:

  • Đubrivo se lako nanosi;
  • Biljka brže unosi hranu preko lista nego preko korena;
  • Može se lako intervenisati u svim vegetativnim fazama razvoja biljke;
  • Đubrenje preko lista je dobar dodatak kada unošenje đubriva preko korena nije dovoljno za prehranu biljke;
  • Prihrana preko lista korisna je i zbog toga što omogućava biljci da prebrodi situacije koje su nastale usled stresnih vremenskih vremenskih promena u prirodi;
  • Đubrenje preko lista omogućava nanošenje optimalne količine hraniva i bez zagađenja životne sredine;
  • Folijarna prihrana može delovati i na kvalitativna svojstva biljaka, kao što su boja i čvrstina ploda;
  • Utiče na opstajanje voća i povrća na duži vremenski period.

Đubrenje preko lista - © Pixabay

Đubrenje ne bi trebalo da se primenjuje previše često, jer ono biljkama ne zamenjuje hranu. Prava hrana za biljke su voda, sunce, ugljen-dioksid, kiseonik i mineralni elementi. Đubrenje obezbeđuje samo elemente koji su potrebni za normalno obavljanje hemijskih procesa u biljci.
Zimsko orezivanje voćaka u samo 3 koraka!

Dodavanje određene količine đubriva može dovesti do toga da se biljka pravilno razvija i raste, ili pak može izazvati oštećenja i smrt biljke ako se pretera sa količinom. Najbolji način da se utvrdi količina i tip đubriva koji je biljkama potreban je ispitivanje zemljišta i to na svake tri godine.

Komentari