Primena mikrobioloških đubriva u voćarskoj proizvodnji

Primena mikrobioloških đubriva u voćarskoj proizvodnji

Sve češću primenu voćarskoj proizvodnji imaju mikrobiološka đubriva. Čemu služe i kakvo dejstvo imaju saznajte u sledećem tekstu.

Voćnjak - © Pixabay

U poslednje vreme mikrobiološka ili bakteriska đubriva sve više imaju značajnu primenu u voćarskoj proizvodnji, a i šire u biljnoj proizvodnji. Mikrobiološka đubriva predstavljaju čistu kulturu određenih gajenih sojeva mikroorganizama na hranljivoj podlozi. Uticaj mikroorganizama na voćarske kulture može da se ispolji na više načina. Umanjenju mogućnosti pojave asfikcije korena – smanjenju koncetracije CO2 u zemljištu, pomažu ubrzavanje procesa pretvaranja organske materije u mineralne pristupačne forme pogodne za ishranu voćaka, poboljšavaju snabdevanje voćaka azotom i oslobađanju elemenata iz teško pristupačnih formi pretvarajući ih u jedinjenja koja voćka lako usvaja i koristi. Preparati mikrobioloških đubriva koriste se u raznim oblicima, zavisno od vrste i načina primene đubrenja: tečna, suva ( u prahu ), vlažna i zamrznuta ( granulirana ) i dr.

U proizvodnji se najviše koriste preparati odgovarajućeg mikrobiološkog sastava i to: azotofiksatori, fosfobakterin, mikorizin, humiforini i silikobakterin. Primenom azotofiksatora povećava se količina azota u zemljištu, oni sadrže aktivne vrste simbioznih i slobodnih azotofiksatora i azotofiksirajućih algi.

Najviše se koriste vlažne forme đubriva sa tresetom kao nosačem i tečne forme a najviše primene imaju u rasadničkoj proizvodnji. Fosfobakterin se priprema od čiste kulture bakterija koje mineralizuju organska jedinjenja sa fosforom. Primenjuju se na zemljištima bogatom fosforom. Mikorizin sadrži mikorozne gljive i koristi se za inokulaciju korena sadnice pred sadnju.

Mikorizne gljive pomažu apsorciju hranljivih elemenata i vode iz zemljišta. Humiforin ubrazava proces mineralizacije organskih materija. Unosi se u zemljište sa stajnjakom. Silikobakterin je mikrobiološko đubrivo koje pomaže oslobađanje kalijuma iz alumosilikata pomoću mikroorganizama koji proizvode veće količine ugljene kiseline čime rastvaraju alumosilikate i druge minerale kalijuma. Navedena mikrobiološka đubriva imaju pozitivnu ulogu u ishrani voćarskih kultura i dobijanju zdravijeg i bezbednijeg proizvoda.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe  

Autor: Savetodavac iz oblasti voćarstva i vinogradarstva Mitić Aleksandar


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica