Author: Biljana Nenković, Novinar

Biljana Nenković je dvadeset godina novinarc- izveštač iz Šumadijskog regiona. Izveštavala je za nacionalne medije, porodične magazine, dijasporska izdanja, a poslednjih godinu dana aktivno je u agronovinarstvu.