Agrobaza: Fungicidi

Suzbijanje veoma teških gljivičnih oboljenja i bakterija koje ponekad mogu da dovedu do potpunog gubitka roda suzbijaju se fungicidima.

Povezani članci