Zaštita strnih žita: ,,Uz samo DVA tretmana sačuvali smo CEO ROD!”

Zaštita strnih žita: ,,Uz samo DVA tretmana sačuvali smo CEO ROD!”

Adekvatna zaštita strnih žita pri izazovnim vremenskim uslovima ključan je faktor u očuvanju biljaka i postizanju zadovoljavajućih prinosa. Zato je veoma važno izabrati adekvatne preparate za zaštitu, ali i pravovremeno ih primeniti.

Uz samo dva tretmana do zdravog klasa!

Razgovarali smo o zaštiti strnih žita sa Malinom Dimić, iz kompanije Agri Business Partner. Ova kompanija se, između ostalog bavi i proizvodnjom strnih žita na oko 20% površine, a jedna od parcela nalazi se u Srpskom Miletiću. U pšenici su koristili herbicid Tomigan® XL , a uz njega već pomenuti i dobro poznat preparat Custodia® .

Kako Malina tvrdi, imali su sreće što su se odlučili za primenu preparata kompanije Adama pri zaštiti useva. S obzirom na vremenske uslove i ,,pritisak bolesti”, veoma je bilo važno odabrati pravi preparat, ali i primeniti ga na vreme.

Primenom preperata Custodia® , već u prvom tretmanu uspeli su da očuvaju lisnu masu, sve do pojave klasa i početka cvetanja kada je primenjen i preparat Maxentis®.

I pored izuzetnog pritiska bolesti, uz samo dva fungicidna tretmana, uspeli su da očuvaju lisnu masu i zdrav klas. Iz ovog razloga, Malina preporučuje preparate kompanije Adama bez imalo sumnje.

Sigurna zaštita strnih žita uz preparat Custodia®

Custodia® je snažan i sistemičan fungicid, koji svoje snažno zaštitino delovanje na pšenicu i ječam duguje proverenim aktivnim materijama kakve su Azoksistrobin i Tebukonazol. Pruža sigurnu i dugotrajnu zaštitu ječma od mrežaste pegavosti, sočivaste, ali i peplnice.

Kako nam je objasnila Mira Babić iz kompanije Adama, ovaj preparat u usevu pšenice kontroliše glive, prouzrokovače najznačajnijih bolesti lista i klasa, kao što su siva pegavost, pepelnica, rđe, i fuzarioza klasa pšenice. Primenjuje se u dozi od 0,8 litara po hektaru.

Custodia® spada u red fungicida ,,zelenog efekta”, što znači da ima veoma pozitivan uticaj na fiziologiju i opšte stanje biljke. Pospešuje usvajanje vode, doprinosi boljoj iskorišćenosti vode i azota, podiže otpornost biljke na sušu i na stresne situacije.


Usporava starenje useva i produžava period vegetacije. Krajnji rezultat svega navedenog manifestuje se kroz povećan prinos, kvalitet zrna i profitabilnost.

Zaštita strnih žita Adama

Zaštita od širokolisnih korova uz Tomigan®

Za suzbijanje širokolisnih korova u usevima strnih žita, Mira Babić iz kompanije Adama, preporučuje dvostruko snažan herbicid Tomigan XL®. Preparat predstavlja kombinaciju aktivnih materija Florasulam i Fluroksipir, a odlukuje ga izuzetno širok spektar delovanja.


Rešenje je za sve najznačajnije širokolisne korove u usevima pšenice i ječma, kao i za samonikli suncokret i samoniklu uljanu repicu. Posebno je snažno delovanje ovog preparata na GALIJUM, karantinski korov u semenskoj proizvodnji. Visoko je selektivan hetbicid, pa je samim tim fleksibilan po pitanju vremena primene.

Može se koristiti sve do pojave lista zastavičara, a doza primene je od 0,8 do 1,5 litara po hektaru. Ne ograničava rotaciju useva u plodoredu, kako u redovnoj tako i u posebnoj setvi.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica