Kritičan period za KROMPIR, struka je dala PREPORUKE!

Kritičan period za KROMPIR, struka je dala PREPORUKE!

Usevi krompira se nalaze u fazi intenzivnog porasta cime, biljke formiraju redove ili je došlo do potpunog zatvaranja redova. S obzirom na vremenske prilike i stanje na terenu, stručnjaci procenjuju da je ovaj period kritičan za zaštitu krompira.

Zaštita krompira

Na području Srbije su u periodu od 2. do 5. maja zabeležene padavine koje su uz registrovane temperature vazduha (noćne temperature 12-15°C i dnevne temperature 15-20°C) u više navrata stvorile povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače krompira! 

Treba imati u vidu da je nakon ostvarenja infekcije, optimalna temperatura za razvoj tog patogena oko 21°C, što su upravo i uslovi u kojima se trenutno odvija proizvodnja.

U najavi su i nove padavine koje će favorizovati dalji razvoj i širenje plamenjače, te se proizvođačima sa ciljem zaštite krompira preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

  • Carial flex (mandipropamid+cimoksanil) 0,6 l/ha ili
  • Fuzija plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha ili
  • Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha ili
  • Diprospero (propamokarb-hidrohlorid+dimetomorf) 2 l/ha ili
  • Axidor (propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) 2,5 l/ha ili
  • Zorvec entecta (oksatiapiprolin+amisulbrom) 0,25 l/ha ili
  • Revus top (mandipropamid+difenokonazol) 0,4-0,6 l/ha ili
  • Orvego (ametoktradin+dimetomorf) 0,8 l/ha.

Navedeni uslovi povoljni su i za razvoj prouzrokovača crne pegavosti krompira. Za razliku od prouzrokovača plamenjače gde je za ostvarenje infekcije neophodna voda, kod ovog patogena dovoljna je i relativna vlažnost vazduha od 90% i temperature od 15-32°C.

Bolest se najviše razvija u toku smenjivanja suvog i vlažnog vremena, što je trenutno i slučaj u proizvodnji. Za zaštitu od ovog patogena registrovani su fungicidi na bazi difenokonazola, azosksistrobina, fluksapiroksada+difenokonazola, metirama, fluazinama. 

Gajenje KROMPIRA: TAJNE uspešne proizvodnje, KLJUČNI saveti i informacije!

Vizuelnim pregledom useva krompira registruje se prisustvo jaja i početak piljenja larvi krompirove zlatice. U narednim danima se očekuje inteziviranje piljenja, pa se proizvođačima preporučuje pregled useva i po uočavanju larvi ove štetočine, sprovođenje insekticidnog tretmana primenom nekog od registrovanih insekticida (acetamiprid, spinosad, metaflumizon, cijantraniliprol i dr.).


Izvor: PIS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica