Prvi prolećni radovi u voćnjaku – zaštita ključna za stabilan prinos

Prvi prolećni radovi u voćnjaku – zaštita ključna za stabilan prinos

Sa prvim toplijim danima počinju i najvažniji radovi u voćnjacima. Prolećno „kupanje“ voćaka je obavezna i veoma značajna mera koju voćari moraju kvalitetno uraditi kako bi biljkama obezbedili dalju zdravu vegetaciju.

Prolećna zaštita jabuke  - © Adama

Sa buđenjem vegetacije, bude se i brojne štetočine i bolesti koje su prezimile na uvelom lišću, drvetu ili na mumificiranim plodovima. Upravo ovo predstavlja ozbiljan izvor zaraze koji se mora suzbiti u ovim prvim fazama vegetacije. Ekonomski najznačajnije bolesti voćnih vrsta su: čađava pegavost lišća i krastavost plodova kod jabučastih vrsta, sušenje cvetova i grančica kod koštičavog voća, kao i kovrdžavost lišća.

Sve ove bolesti mogu u značajnoj meri pokvariti pozitivnu kalkulaciju voćara, te je sada neophodno obilaziti voćnjake i, u zavisnosti od fenofaze, konkretno reagovati.

Zaostalo lišće kao izvor patogena - © Adama

Rast temperature sigurno će dovesti do otvaranja pupoljaka i pojave „zelene tačke“ kod breskve, a kiša će pogodovati pojavi Taphrina deformans, koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve. Ona u kišnom periodu izaziva infekcije preko zelenih delova tek otvorenog pupoljka, tzv. faze zelene tačke.

U ovoj fazi biljka mora biti pokrivena organskim fungicidom pre kiše i stvaranja infekcije. Ako se ne odreaguje na vreme, svako dalje tretiranje protiv ove bolesti neće imati efekta, jer kod Taphrina ne postoje sekundarne infekcije. Javljaju se samo primarne infekcije, te ako se breskve ne tretiraju blagovremeno, nakon tridesetak dana sigurno će doći do pojave ove bolesti i manifestovaće se kovrdžavošću lišća.

Kao efikasnu preventivu kompanija Adama preporučuje preparat OdeonReč je o nesistematičnom fungicidu sa protektivnim i kurativnim delovanjem.

Faza razvoja zelena tačka kod breskve - © Adama

Samom prskanju prethode mnogi radovi koje je potrebno obaviti u voćnjaku, kao što su: iznošenje grana, te njihovo uništavanje, uklanjanje mumificiranih plodova, a na samom kraju i orezivanje stabala. Kada su svi ti radovi obavljeni, može da se primeni prskanje tako da se čitava voćka okupa u rastvoru, i to od korena do vrha. Nikako ne treba štedeti na vodi, potrebno je i do 1.500 litara po hektaru kako bi svaki delić voćke bio kvalitetno okupan”.

Za prvu prolećnu zaštitu kompanija Adama preporučuje preparat Neoram. Reč je o nesistemičnom fungicidu sa protektivnim delovanjem.

Ono što je važno za proizvodnju jabuke jeste da se Neoram koristi sve do fenofaze mišjih ušiju, dok proizvođači koštičavog voća šljive, višnje ili trešnje ovaj preparat mogu koristiti sve do faze bubrenja pupoljaka.

Sponzorisan članak

Adama SRB DOO
 
Bulevar Mihaila Pupina 6
11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 785 85 00
Faks: +381 11 220 00 71
https://www.adama.com/srbija/sb/

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.