MAGANIC – da ZABORAVITE kako izgledaju bolesti klasa pšenice!

MAGANIC – da ZABORAVITE kako izgledaju bolesti klasa pšenice!

Bolesti klasa pšenice značajno utiču na gubitke prinosa, pa je zato pravovremena primena efikasnog fungicida ključna za očuvanje prinosa i kvaliteta zrna. Fungicid Maganic® dizajniran je da zaštititi klas pšenice brzo i efikasno i to kada je najpotrebnije.

Bolesti klasa pšenice

Maganic® je dvokomponentni, sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem i specijalizovanom zaštitom protiv fuzarijuma i drugih bolesti klasa.

U pitanju je fungicid kompanije Adama sa dvostruko jakim triazolom. Jedinstvenu kombinaciju dve aktivne materije, Difenokonazola u dozi od 125 g/l i Protiokonazola u dozi od 175 g/l pokreće revolucionarna Asorbital® tehnologija, omogućavajući bržu penetraciju aktivnih komponenti, bolju distribuciju i kretanje kroz biljku do ciljanog mesta i superiornu efikasnost preparata.

Maganic® je visoko efikasan fungicid koji vrši potpunu kontrolu patogena u zaštiti pšenice i to prvenstveno zaštitu klasa. Odlično je rešenje za brze intervencije, jer pruža visok nivo zaštite i nakon zaraze pšenice, odnosno, klijanja spora.

Način i doza primene

• Za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria spp.) preparat se primenjuje od fenofaze vlatanja do faze punog cvetanja.

• Za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) tretman se sprovodi od kraja klasanja do punog cvetanja.
Količina primene je 0,8-1 l/ha, a primenjuje se traktorskim prskalicama uz utrošak vode od 200 l/ha do 400 l/ha.

Za više informacija kontaktirajte predstavnike kompanije Adama na terenu.


Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica