Njiva čista – bez KOROVA? OVE preparate koriste ratari širom Evrope!

Njiva čista – bez KOROVA? OVE preparate koriste ratari širom Evrope!

Pritisak korovskih biljaka u ovom trenutku na usev kukuruza izuzetno je visok, ali dobra vest je da upotrebom pouzdanih proizvoda za suzbijanje korova možemo da obezbedimo čistu njivu, dobre uslove za porast i razvoj useva i siguran prinos kukuruza.

Galenika korovi u kukuruzu

Kompanija Galenika – Fitofarmacija obezbedila je efikasna i ekonomična rešenja za suzbijanje korovskih biljaka u usevu kukuruza u folijarnom tretmanu: PLAMEN i TALISMAN.

TALISMAN je najpouzdaniji proizvod na bazi nikosulfurona u usevu kukuruza. Formulisan je u obliku savremene (OD) formulacije – koncetrovana uljna suspenzija. Sadrži visoko rafinisano biljno ulje i više od 20% uljnih emulgatora.

TALISMAN efikasno suzbija divlji sirak iz rizoma i druge uskolisne korove! Pored suzbijanja nadzemnog dela sirka, TALISMAN dovodi do nekroze i propadanja i podzemnih rizoma i na taj način sprečava retrovegetaciju i izbijanje novih izdanaka.

Primenjuje se kada je kukuruz u fazi od 2 – 6 razvijenih listova. Izuzetno je selektivan za kukuruz i može se primeniti jednokratno ili u split aplikaciji:

⇒ količina za jednokratnu primenu: 1,25 l/ha

⇒ količina za split aplikaciju: 0,5 l/ha + 0,75 l/ha

Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove TALISMAN se može mešati sa preparatima: PLAMEN, Monosan Herbi, GALBENON, SKAUT.


Galenika Talisman

PLAMEN je najpouzdaniji proizvod za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza. Ratari su se uverili u efikasnost PLAMENA u suzbijanju tvrdokornih korova, pa je ovo jedan od najzastupljenijih preparata na terenu.

PLAMEN je pokazao visoku efikasnost u suzbijanju palamide, poponca, ambrozije, gorušice, boce i mnogih drugih korovski biljaka.


⇒ Primenjuje se kada je kukuruz u fazi do 5 listova, u maloj količini: 0,5 – 0,7 l/ha.

⇒ PLAMEN je veoma selektivan za kukuruz, a agresivan prema tvrdokornim korovima u usevu kukuruza!


Rešite se KOROVA u ranim fazama porasta KUKURUZA : TALISMAN + PLAMEN

Galenika Fitofarmacija

Foligal TURBO K: Ishrana kukuruza u cilju povećanja prinosa i kvaliteta zrna kukuruza

Kako bi povećali prinos i kvalitet zrna kukuruza naša kompanija obezbedila je proizvod Foligal Turbo K.

Foligal Turbo K je specijalizovano folijarno đubrivo koje sadrži mikro i makro elemente uz dodatak jedinstvenog kompleksa biostimulatora. Primenom Foligal Turbo K pokreću se najznačajniji mehanizmi u biljci odgovorni za formiranje visokog prinosa.

Primenom Foligal Turbo K postižemo:

⇒ ubrzan i uravnotežen porast kukuruza

⇒ povećanu sintezu hlorofila i ugljenih hidrata

⇒ potpomažemo boljem iskorišćenju vode i hraniva iz zemljišta

⇒ povećavamo otpornost biljaka

⇒ osiguravamo veći prinos.

Turbo PRIHRANA KUKURUZA za bolji prinos i kvalitetnije zrno 🌽

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica