Od vremena berbe zavisi i kvalitet plodova maline

Od vremena berbe zavisi i kvalitet plodova maline

Proizvodnjom maline u Srbiji bavi se veliki broj proljoprivrednika. Neki to rade celog života, a nekima je ovo prva godina da gaje ovo crveno zlato. Bilo da ste iskusan malinar ili ste tek počeli time da se bavite bitno je da umete dobro da procenite fiziološku i tehnološku zrelost maline, što će odrediti i kada treba obaviti berbu, a samim tim i kvalitet plodova.

Od vremena berbe zavisi kvalitet plodova berbe - © Pixabay

Ova voćka veoma je osetljiva i nežna, a njeni plodovi nemaju tu mogućnost dozrevanja nakon berbe. Zato je bitno da berbu obavite u pravo vreme.

Fiziološka i tehnološka zrelost kod maline se praktično poklapaju, pa je nabolje obaviti berbu neposredno pred ili u punoj zrelosti voćke. U našim ekološkim uslovima one sazrevaju od sredine juna do kraja jula. U zavisnosti od toga kako ćete upotrebiti plodove, zatim dužine transporta i stepena zrelosti određuje se i vreme berbe.

Najsigurniji pokazatelj da je plod maline sazreo za berbu je da se lako odvaja od cvetne lože i da se pri tome ne gnječi. Sorte koje imaju mekane plodove beru se nešto ranije, dok sorte sa čvrstim plodovima gotovo uvek se beru potpuno zrele.

Glavna odlika maline je to što joj plodovi ne sazrevaju istovremeno, pa se berba izvodi u više navrata. Najbolji stepen zrelosti plodova maline za svežu upotrebu je onda kada plod u potpunosti dobije crvenu boju, odnosno pre nego što poprimi tamno crvenu boju.

Od vremena berbe zavisi kvalitet plodova berbe - © Pixabay

Ukoliko su plodovi namenjeni za svežu upotrebu, berbu treba obavljati često, svaki drugi dan ili još češće. Najviši prinosi ostvaruju se ako se berba obavlja ujutru, kada se rosa osuši i pre nego što nastupe visoke temperature. Plodovi koji se oberu pre perioda punog zrenja biće dugotrajniji od onih koje su potpuno zreli ili prezreli u vreme berbe.


Berba plodova je vrlo važan posao i na nju otpada 70 – 80% svih troškova proizvodnje. Ona zahteva dosta radne snage pa je zato i dosta skupa.Zbog toga neophodno je da se obezbedi dovoljno berača, ambalaže i pribora, kao i da se precizno utvrdi postupak preuzimanja obranih plodova.

Od pravilne organizacije berbe, načina i vremena berbe zavisi ne samo kvalitet plodova maline već i mogućnost njihove realizacije. Poznato je da su plodovi maline veoma osetljivi na manipulaciju ali su i podložni brzom kvarenju pa se moraju brati na vreme i veoma pažljivo.

Vreme berbe zavisi od više faktora, a najviše od osobina sorte, nadmorske visine i geografske širine, ekspozicije terena, klimatskih uslova, osobina zemljišta, primenjene agrotehnike i zaštite.


Autorka: Snežana Dragićević Filipović, PSSS Čačak

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica