Kako pravilno orezati jagodu

Kako pravilno orezati jagodu

Orezivanjem jagoda poboljšava se kvalitet dobijenih plodova, ali i osigurava stabilan prinos. Kako pravilno izvesti ovu pomotehničku meru objašnjava Ivana Gligorijević iz PSSS Jagodina.

Jagoda - © Pixabay

Rezidba jagode je veoma važna pomotehnička mera, koja ima za cilj ostvarivanje redovnih i stabilnih prinosa uz istovremeno postizanje visokog kvaliteta plodova. Sastoji se iz više operacija koje se mogu svesti pod regulisanje rodnosti jagode:

  • uklanjanje starog lišća,
  • zakidanje stolona,
  • uklanjanje cvasti
  • rezidba bokora.

Uklanjanje starog lišća

Uklanjanje starog lišća u zasadu jagode obavlja se u dva navrata: u proleće pre kretanja vegetacije i posle berbe. Uklanjanje se u proleće izvodi neposredno pred kretanje vegetacije. Termin izvođenja ove mere se može
uskladiti sa vremenom kada se želi početi sa berbom jagoda. Od momenta kada se završi ova mera za 75 dana (oko dva i po meseca), pristižu i prvi plodovi za berbu.

Gajenje jagoda u Holandiji – jednostavno i isplativo

Ukoliko postoji opasnost da kasni prolećni mrazevi ili slana napravi štetu u zasadu,nakon uklanjanja starog lišća, jagodu bi bilo poželjno prekriti agrotekstilom. Izvođenje ove mere je jednostavno. U jednoj ruci se pokupe svi stari listovi i ispod šake,oštrim makazama se preseku lisne drške starih listova. Pri rezidbi,treba voditi računa da se ne ošteti centralno stablo ili pupoljak.

Nakon obavljene rezidbe, odbačeno staro lišće treba izneti iz jagodnjaka i uništiti u cilju sprečavanja pojave bolesti u zasadu. Od tog momenta počinje zagrevanje folije i zemljišta ispod nje, tako da bokor uskoro kreće. Uklanjanje starog lišća potrebno je uraditi i nakon izvršene berbe. Obavlja se na isti način kao i u proleće, a na ovaj način se podstiče
obnavljanje bokora.

Napravite sami: Džem od jagoda bez kuvanja

Gajenje jagoda - © Pixabay

Zakidanje stolona

Zakidanje stolona takođe spada u neophodne mere kako bi se obezbedio kontinuitet prinosa, kvaliteta plodova i optimalan razvoj bokora. U zavisnosti od sorte i njene bujnosti kao i klimatskih činilaca zakidanje stolona se izvodi 3-4 puta u toku vegetacije. Uklanjanje stolona doprinosi boljem razvoju matične biljke,kao i povećanju prinosa koji može biti i do 50 %.

Stolone je najbolje uklanjati kada dostignu porast od 10-15 cm. Uklanjaju se ručno oštrim makazama ili nožem. Ne treba ih čupati jer se na taj način može oštetiti matična biljka. U zasadima jagoda koje se gaje na otvorenom,bez malč folije, uklanjanje stolona se može izvesti mehanizovano,prilikom međuredne obrade, dok se u zasadima podignutim na malč foliji uklanjanje stolona mora vršiti isključivo ručno, jer bi se u suprotnom uništila folija.

VIDEO SAVETI: Kako da se rešite korova u jagodama

Uklanjanje cvasti

Uklanjanje cvetova obavlja se nakon berbe, ukoliko u zasadu ne želimo jesenji rod. Pošto se u našim uslovima jagode sade krajem jula i u toku avgusta, prve cvetove je potrebno ukloniti kako bi se bokor dobro razvio i u sledećoj godini
dao optimalan rod. Izostankom ove mere bokor se slabije razvija, a samim tim produktivnost zasada se smanjuje. Na ovaj način se obezbeđuje jačanje bokora sa čime se naredne godine rod može povećati i do 30%. Ukoliko se cvetovi ne uklanjaju, tokom jeseni će se razviti plodovi koji su sitniji u odnosu na sortu, čiji je kvalitet lošiji, a dozrevanje kasnije. Uklonjene cvetove treba skupiti, izneti iz jagodnjaka i spaliti.

Zrela jagoda - © Pixabay

Rezidba bokora

Rezidba bokora je mera koja se u praksi retko primenjuje. Moguće je njeno izvođenje na manjim površinama. Pošto zahteva mnogo radne snage a izvodi se isključivo ručno, na većim površinama nije isplativo njeno sprovođenje. Sastoji
se u uklanjanju novih bočnih prirasta oštrim nožem,pri čemu treba voditi računa da ne dođe do oštećenja bokora.

Proizvodnja ranih sorti jagoda donosi prvu slatku zaradu

Ostavlja se samo 4-5 najbolje razvijenih bočnih prirasta za plodonošenje. Posle rezanja bokor treba ponovo učvrstiti
kao pri sadnji i malo nagrnuti zemljom. Ovom merom se sprečava formiranje i razvoj većeg broja cvasti koje su slabo diferencirane. Ovakve cvasti daju veliki broj sitnijih plodova lošeg kvaliteta, što se rezidbom bokora sprečava. Rezidba
bokora se izvodi neposredno nakon uklanjanja starog lišća u proleće.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Ivana Gligorijević PSSS Jagodina

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.