Leskovac – grad

Izaberite opštinu

Opšti podaci o Leskovcu

Grad Leskovac nalazi se na krajnjem jugu Srbije i privredni je, administrativni, industrijski i kulturni centar Jablaničkog okruga. Prostire se u središtu plodne Leskovačke kotline, dugačke 50 i široke 45 kilometara, na maloj reci Veternici.

Pažnju i najprobirljivijih posetilaca ovaj Grad privlači različitim geografskim i turističkim motivima, objektima i sadržajima. U Leskovcu su razvijene hemijska, tekstilna, drvoprerađivačka i prehrambena industrija, a posebno se ističe kao grad roštilja, paprike i raznih kulinarskih specijaliteta.

Danas, u ovom Gradu koji zauzima površinu od 1.025 kilometara kvadratnih, živi 144.206 stanovnika, većinske srpske nacionalnosti (92,6%) u 141 naseljenom mestu. Leskovačka opština je po broju naselja najrazuđenija u Srbiji, a Grad Leskovac je, posle Niša, najveći grad na jugu Srbije. Više od polovine (54,3%) stanovnika živi u seoskim sredinama.

Naseljena mesta grada Leskovca i istoimene Opštine:

 • Babičko,
 • Badince,
 • Barje,
 • Belanovce,
 • Beli Potok,
 • Bistrica,
 • Bobište,
 • Bogojevce,
 • Bojišina,
 • Boćevica,
 • Bratmilovce,
 • Brejanovce,
 • Brestovac,
 • Brza,
 • Bričevlje,
 • Bukova Glava,
 • Bunuški Čifluk,
 • Velika Biljanica,
 • Velika Grabovnica,
 • Velika Kopašnica,
 • Velika Sejanica,
 • Veliko Trnjane,
 • Vilje Kolo,
 • Vina,
 • Vinarce,
 • Vlase,
 • Vučje,
 • Gagince,
 • Golema Njiva,
 • Gorina,
 • Gornja Bunuša,
 • Gornja Jajina,
 • Gornja Kupinovica,
 • Gornja Lokošnica,
 • Gornja Slatina,
 • Gornje Krajince,
 • Gornje Sinkovce,
 • Gornje Stopanje,
 • Gornje Trnjane,
 • Gornji Bunibrod,
 • Gradašnica,
 • Grajevce,
 • Graovo,
 • Grdanica,
 • Grdelica (varoš),
 • Grdelica (selo),
 • Guberevac,
 • Dedina Bara,
 • Dobrotin,
 • Donja Bunuša,
 • Donja Jajina,
 • Donja Kupinovica,
 • Donja Lokošnica,
 • Donja Slatina,
 • Donje Brijanje,
 • Donje Krajince,
 • Donje Sinkovce,
 • Donje Stopanje,
 • Donje Trnjane,
 • Donji Bunibrod,
 • Draškovac,
 • Drvodelja,
 • Drćevac,
 • Dušanovo,
 • Žabljane,
 • Živkovo,
 • Žižavica,
 • Zagužane,
 • Zalužnje,
 • Zlokućane,
 • Zloćudovo,
 • Zoljevo,
 • Igrište,
 • Jarsenovo,
 • Jašunja,
 • Jelašnica,
 • Kaluđerce,
 • Karađorđevac,
 • Kaštavar,
 • Kovačeva Bara,
 • Kozare,
 • Koraćevac,
 • Krpejce,
 • Kukulovce,
 • Kumarevo,
 • Kutleš,
 • Lipovica,
 • Ličin Dol,
 • Mala Biljanica,
 • Mala Grabovnica,
 • Mala Kopašnica,
 • Manojlovce,
 • Međa,
 • Melovo,
 • Milanovo,
 • Miroševce,
 • Mrkovica,
 • Mrštane,
 • Navalin,
 • Nakrivanj,
 • Nesvrta,
 • Novo Selo,
 • Nomanica,
 • Oraovica (kod Grdelice),
 • Oraovica (kod Crkovnice),
 • Orašac,
 • Oruglica,
 • Padež,
 • Palikuća,
 • Palojce,
 • Petrovac,
 • Pečenjevce,
 • Piskupovo,
 • Podrimce,
 • Predejane (varoš),
 • Predejane (selo),
 • Presečina,
 • Priboj,
 • Ravni Del,
 • Radonjica,
 • Razgojna,
 • Rajno Polje,
 • Rudare,
 • Svirce,
 • Slavujevce,
 • Slatina,
 • Smrdan,
 • Strojkovce,
 • Stupnica,
 • Suševlje,
 • Todorovce,
 • Tulovo,
 • Tupalovce,
 • Turekovac,
 • Crveni Breg,
 • Crkovnica,
 • Crcavac,
 • Čekmin,
 • Čifluk Razgojnski,
 • Čukljenik,
 • Šainovac,
 • Šarlince,
 • Šišince.

Opšti podaci o poljoprivredi u Leskovcu

Tradicionalno, u Leskovcu se već generacijama u selima dosta gaje razne povrtarske kulture za ranu upotrebu. U ovom kraju podjednako su napredne i razvijene i plastenička proizvodnja, za rano konzumiranje povrća, ali i proizvodnja na otvorenom prostoru, odnosno u baštama.

Poslednjih godina se plastenička proizvodnja još više razvija i modernizuje, pa zato postaje jedan od glavnih izvora prihoda mnogih ljudi u leskovačkom kraju. Najzastupljenije povrće su:

 • paradajz,
 • paprika,
 • krompir i
 • kupus.

Višnja, jagoda, šljiva i malina dominantne su u grani voćarstva, dok je stočarstvo u opadanju.
 

Istorija Leskovca

Da je na ovom prostoru nekada postojalo ilirsko naselje saznajemo od grčkog istoričara Herodota. Rimljani su na ovaj prostor došli u II veku, proterali su Ilire i na levoj obali reke Veternice osnovali svoje naselje, a na brdu Hisar podigli utvrđenje.

O doseljavanju Slovena i njihovom načinu života nema podataka, ali je poznato da je u XII veku grčki car Manojlo poklonio ovu oblast, koja se zvala Glubočica, Nemanji, a tu se nalazilo i naselje Leskovac. Smatra se da je naselje dobilo ime Leskovac pre više od 600 godina, po leski (lešniku), koji je iznikao na prostoru isušene močvare, ali u doba Turaka naselje je nosilo njihovo ime – Hisar, što znači tvrđava.

Iz perioda vladavine cara Dušana, i nakon toga, sela u oblasti Glubočice (Dubočice) često bivaju darivana manastirima i tim povodom Leskovac se prvi put pominje kao grad.

U doba Turaka naselje Leskovac postalo je centar Leskovačkog pašaluka, koji je obuhvatao veliki prostor sve do današnjeg Paraćina i Kruševca.

Tokom Prvog svetskog rata, Leskovac je okupiran od strane Bugara, Nemaca i Austrougarske, a stanovništvo i privreda trpe velike gubitke. Nakon oslobođenja grad se oporavlja i između dva svetska rata dostiže svoj privredni vrhunac.

Sa početkom Drugog svetskog rata, Leskovac je bombardovan 6. i 8. aprila 1941. godine. Pretrpeo je velike gubitke, a Nemci su ga okupirali 12. aprila.

6. septembra 1944. godine savezničke snage su sa oko 50 aviona, bez povoda, razrušile grad i nanele nove ljudske žrtve, za koje se pretpostavlja da ih je bilo između 2.500 i 4.000, a broj razrušenih objekata iznosio je 1.840. Leskovac je oslobođen 11. oktobra 1944. godine.

Za razvoj poljoprivrede, s obzirom na to da je odlikuju plodno zemljište i povoljna klima, Leskovačka kotlina ima veliki značaj. Ova dva uslova, kao i mogućnost navodnjavanja, ukazuju na to da postoje objektivni uslovi za razvoj intezivne poljoprivredne proizvodnje na ovom području.

Seoska naselja leskovačkog kraja, kojih ima 141, nisu dovoljno iskorišćena u oblikovanju savremene poljoprivrede, ali ni ukupne lokalne ekonomije. Poljoprivredne površine karakterišu velika usitnjenost i razuđenost, a najveći deo je u privatnom vlasništvu. Sve to otežava savremenu primenu agrotehničkih mera.

U gradu Leskovcu, prema rezultatima Popisa poljoprivrede 2012. godine, ima 15.507 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Plastenička proizvodnja, odnosno, uzgajanje povrtarskih proizvoda za ranu upotrebu u plastenicima, uzgajanje povrtarskih proizvoda za kasniju upotrebu, kao i njihovo plasiranje na, kako domaćem, tako i inostranom tržištu, poljoprivredna je tradicija ovog kraja.

Povrtarska proizvodnja osnovni je dopunski izvor prihoda većine lokalnog poljoprivrednog stanovništva, a u nekoliko poslednjih godina došlo je i do povećanja površina pod plastenicima i povrtarskim zasadima. Paradajz, paprika, krompir i kupus gaje se najviše od povrtarskih kultura.

U oblasti voćarstva dominiraju višnja, jagoda, šljiva i malina. Voćarska proizvodnja je važan segment poljoprivrede ovog kraja i poluintezivnog je do intezivnog tipa, a  primene agrotehničkih mera i zaštite od bolesti štetočina su na zadovoljavajućem nivou.

Pašnjaci na brdsko-planinskim predelima imaju odlične uslove za bavljenje stočarstvom, međutim, mogućnosti za bavljenje intezivnom stočarskom proizvodnjom (tovna junad, mlečne rase goveda), umanjene su zbog demografskog pražnjenja sela, kao i odlaska mladih u gradska naselja. Stočarstvo ovoga kraja odvija se najčešće u ravničarskim selima i svelo se na čuvanje manjeg broja grla stoke.

Leskovac se nalazi na 42°52′ severne geografske širine i 21°57′ istočne geografske dužine, u podnožju brda Hisar, na nadmorskoj visini od 210 do 240 metara. Leskovačka kotlina, u kojoj je Grad smešten, se na severu graniči sa niškom kotlinom, dok se sa vranjsko-bujanovačkom graniči na jugu.

S ozirom na to da kroz nju prolaze važne međunarodne saobraćajnice, kao  i saobraćajni pravci nižeg reda, ona ima tranzitni karakter. Zapadnu i Srednju Evropu sa Makedonijom, Grčkom i Malom Azijom povezuje glavni saobraćajni pravac koji prolazi kroz Opštinu. Od Beograda je udaljen 300, a od od Niša 40 km.

Reka Južna Morava prolazi u blizini Grada, a Veternica, Jablanica, Vlasina, Pusta Reka i Rupska reka njene su najveće i najznačajniji pritoke. One predstavljaju tzv. srpsko petorečje.

Leskovac okružuju i tri veštačka jezera – Brestovačko, Barje i Vlasinsko jezero, kao i planine Radan (1.409m), Pasjača, Goljak, Kukavica i Čemernik (1.638m), Babička gora (1.098m), Seličevica (903m) i Suva planina.

Ovo je brdsko-planinsko područje i u ukupnoj površini Grada ono zauzima njegove 2/3. Klima u Leskovcu je umereno kontinentalna sa prosečnom godišnjom temperaturom od +11,1°C. U januaru je prosečna temperatura 0oC, dok je u julu 21,6°C.

Prosečne godišnje padavine iznose 625mm, a vlažnost vazduha je 73%. U proseku ima 79 sunčanih, 112 oblačnih, 35 sa snegom i 42 tropska dana u godini.

U gradu Leskovcu, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 15.447 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno – njih 12.946, a zatim pšenicu i krupnik – 12.155 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode krompir – 6.815, papriku – 5.158, crni luk – 2.927, kao i detelinu (njih 2.882).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,92%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 1.125 gazdinstava gaji mešovitu stoku za ispašu, ne i za proizvodnju mleka, kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom bavi se njih 1.720, međutim najviše je onih koji uz useve gaje i stoku (3.461).

Poljoprivredom se u Leskovcu bavi 40.138 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u gradu Leskovcu @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Leskovcu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 83,83%, dok je udeo žena mnogo manji i iznosi 16,17%.

 Nosioci gazdinstava u gradu Leskovcu @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu prednjače žene sa udelom od 60,27%.