Vreme je za sadnju luka – zaštitite ga od buve i muve!

Vreme je za sadnju luka – zaštitite ga od buve i muve!

Sa sadnjom luka, koja je u punom jeku, vrebaju i štetočine koje mogu da ugroze celokupan rod. Jednu od većih šteta može da napravi lukova buva, a odmah za njom i lukova muva. Prva ima više generacija godišnje, koje se preklapaju i to otežava njeno suzbijanje. Prezimljava u stadijumu imaga, a javlja se krajem marta i u aprilu, kada su temperature iznad 10 stepeni.
 

Crni luk - © Foto: www.pixabay.com

 

Lukova buva jednostavno izaziva spiralno uvijanje listova, a ako je napad jači, dolazi do potpunog propadanja biljaka.

Saveti za zaštitu crnog luka u skladištu od truleži

Stručnjaci upozoravaju proizvođače da je suzbijanje lukove lisne buve veoma komplikovano, jer ima veoma malo registrovanih preparata. Suzbijanje imaga lukove buve radi se na samom početku, ali strogo mora da se vodi računa o karenci. Pogotovu jer većina potrošača u proleće koristi mladi luk u ishrani.
 

Mladi luk - © Foto: Biljana Nenković

Lukova buva ima dve generacije godišnje – prolećnu i jesenju. Prezimljava u stadijumu lutke. Štete nastaju u proleće, kada se javlja veći broj larvi koje se nalaze u spoljašnjim ovojnim listovima luka. Listovi tad žute, a stablo potpuno omekša. Tokom leta se javlja druga generacija koja oštećuje jesenje lukove i praziluk.
 

Štete od lukove buve nastaju u proleće, kada se javlja veći broj larvi koje se nalaze u spoljašnjim ovojnim listovima luka i tokom leta kad oštećuju jesenji luk i praziluk.

S druge strane, još jedna štetočina preti ovom prvom prolećnom povrću, a to je lukova muva, koja ima 2 do 4 generacije godišnje. Lutka u zemljištu prezimljava na dubini od 10 do 20 cm, a odrasli insekti se obično javljaju u vreme cvetanja višnje. Kako se dopunski hrani nektarom različitih biljaka, larve ulaze u centralni deo stabla mladog luka i prave veliku štetu. Takve biljke se suše i propadaju.
 

Sadnja luka - © Foto: Biljana Nenković

Da veliki broj larvi može da se nađe u luku, najbolje znaju domaćice kada ga pripremaju. Stručnjaci dodaju da u jednom struku može da bude i do 50 jedinki. Razvoj larve traje oko 20 dana, a posle toga ona prelazi u zemlju i pretvara se u lutku. Prvi odrasli insekt druge generacije se javljaju u junu.

VIDEO VODIČ: Kako da lako posadite i odgajite crveni luk

Ukoliko još niste posadili luk, jedna od preventivnih mera može da bude da se arpadžik, odnosno lukovica potopi u rastvor na bazi imidakloprida u koncentraciji 0,3%. Lukovica u ovom rastvoru treba da stoji oko 15 minuta. Kad se prosuše, mogu da se sade. Stručnjaci dodaju da je ovo veoma uspešna mera zaštite luka od lukovih muva, čije se generacije javljaju tokom aprila i maja meseca.
 

Ukoliko još niste posadili luk, jedna od preventivnih mera može da bude da se arpadžik, odnosno lukovica potopi u rastvor na bazi imidakloprida u koncentraciji 0,3%.

Međutim, važno je napomenuti da se ova mera ne sme izvoditi za luk koji će se koristiti u ishrani kao mladi. U tom slučaju deo površine treba saditi netretiranim arpadžikom koji će se kasnije u ishrani koristiti kao mladi zeleni luk. Pri radu sa insekticidima i sadnji tretiranih lukovica koristiti rukavice i drugu neophodnu opremu kako biste se zaštitili od uticaja pesticida.
 

Luk - © Foto: www.pixabay.com

U zaštiti ove kulture od štetočina jedna od mera je pridržavanje sistema plodoreda, pa luk ne treba saditi četiri godine uzastopno na istom mestu. Preporučljivo ga je saditi pored šargarepe, jer se međusobno štite od štetočina. U nedostatku pesticida, može se probati i sa prirodnim sredstvima. Iskusniji baštovani savetuju da se koristi šećerna voda. U 10 litara odstajale vode treba rastvoriti 200 grama šećera i time u razmacima zalivati luk od 7 do 10 dana. Prvu zaštitu je potrebno obaviti u proleće, odmah nakon nicanja. Kao objašnjenje navode da lukova muva ne voli šećer i brzo napušta slatka područja. Šećer se može sipati u jarak gde se sadi luk.

Tekst i foto: Biljana Nenković 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica