Ova 3 fungicida će uspešno zaštititi vašu pšenicu od fuzariuma

Ova 3 fungicida će uspešno zaštititi vašu pšenicu od fuzariuma

Ranije sorte pšenice i one koje su posejane na početku optimalnih rokova polako počinju da cvetaju. Kasnije sorte takođe ulaze u završnu fazu razvića i u narednom periodu možete da očekujete da započnu fenološke faze klasanja i cvetanja. Ipak, bez obzira na vreme setve i sortiment, za sve ratare koji gaje pšenicu podjednako je važno da ovih dana redovno prate stanje useva na njivama i odaberu odgovarajuće preparate za drugi tretman fungicidima.

Kako bismo vam pomogli da drugi tretman pšenice obavite uspešno, odlučili smo da još jednom posetimo imanje kompanije „Delta Agrar“ i na njemu porazgovaramo sa Danijelom Mijatov o pravilnoj i uspešnoj zaštiti pšenice u ovo doba godine.  

Procene stručnjaka: Očekuje se izvoz od 4.7 miliona tona žita iz Srbije

U Čelarevu, na našem imanju Podunavlje, pre nekoliko dana obavljen je drugi tretman zaštite pšenice primenom fungicida. Ovo je period kada se pšenica na većini parcela nalazi u završnoj fazi razvića, odnosno počinje da klasa, a uskoro i da cveta. Zato je važno na vreme zaštititi klas. Preporuka proizvođačima je da tokom narednih nekoliko dana obiđu svoje parcele pod pšenicom kako bi ustanovili da li je počelo cvetanje i da pre kiše, ili najkasnije 48 časova nakon padavina, urade zaštitu useva.“

Pšenica u polju - ©Pixabay 

U drugom tretmanu pšenice fungicidima glavni cilj jeste suzbijanje prouzrokovača fuzarioze klasa pšenice. Reč je o gljivičnom oboljenju koje usevu može da nanese izuzetno velike štete. Fuzarioze izazivaju gljive iz roda Fusarium, a cvetovi pšenice su njihova „ulazna vrata“ za prodiranje i nastajanje infekcije.

Fuzarioza klasa je gljivično oboljenje pšenice koje može da smanji prinose i do 20%. Bolest se javlja i počinje da se razvija u vreme cvetanja pšenice. Ako tada bude vlažno, kišovito vreme, bolest se javlja u jačem intenzitetu. Pri tome, ne moraju padati obilne kiše, dovoljne su i slabe padavine sa dužim zadržavanjem magle i rose tokom jutra i večeri. Svaka kiša praćena višim temperaturama pogoduje razvoju i širenju ove bolesti.“

Pšenica u polju - ©Pixabay 

Gljiva se razvija na mlečnim zrnima pšenice, a sa zrna na zrno ili sa klasića na klasić se prenosi micelijom pomoću kišnih kapi. Štete se ogledaju pri kraju vegetacije i to u vidu zaraženih zrna koja su štura, nenalivena, manje hektolitarske težine i lošijeg kvaliteta. Pored toga, zaražena zrna sadrže mikotoksine koji su veoma štetni, pa takva pšenica nije za ishranu ljudi i životinja.“

„Često se fuzarioza klasa meša sa toplotnim udarom zbog kiša i visokih temperatura u vreme pojave bolesti, a ukoliko su pored fuzarioze klasa prisutne i druge značajne bolesti pšenice, kao što su rđa, pepelnica i pegavost lista, onda postoje i dodatne opasnosti, kako za prinos, tako i za kvalitet zrna pšenice.

Poželjno je da u vreme tretiranja temperatura bude između 15 i 20 stepeni.

Zbog svih ovih problema koji bi mogli da se jave i na vašim njivama, veoma je važno da zaštitu pšenice od fuzarioze obavite u pravo vreme. Svako kašnjenje moglo bi skupo da vas košta. Uz to, vodite računa i o pravilnom i odgovarajućem odabiru preparata, naročito zato što je ponuda fungicida na tržištu iz dana u dan sve veća i raznovrsnija. Jedino dobro provereni preparati, koji su se do sada mnogo puta pokazali kao efikasni, mogu da vam budu garancija za uspeh u ovom važnom poslu koji je pred vama.

Delta Agrar za rešavanje ovih problema i zaštitu useva pšenice preporučuje fungicid Prosaro. To je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Protiokonazol je aktivna materija iz hemijske klase triazoltiona sa visoko sistemičnim delovanjem. Izuzetno je delotvorna u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti, a posebno je efikasna u suzbijanju bolesti stabljike i klasa kod strnih žita. Preparat Prosaro primenjuje se od početka faze klasanja, kada se vide prve plevice, pa do faze cvetanja, kada su ostvareni uslovi za nastanak infekcije. Količina primene iznosi 0,75 do 1 l/ha.

Pšenica u polju - ©Agromedia 

Drugi preparat koji možemo preporučiti proizvođačima jeste Combo ultra, sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Koristi se u usevu pšenice, tretiranjem od kraja klasanja do punog cvetanja. Tretiranje se vrši sa zemlje, folijarno, prskanjem i orošavanjem u količini primene 0,4 do 0,6 l/ha, uz utrošak vode od 400 l/ha. Aktivna materija epoksikonazol pripada hemijskoj grupi triazola, a u pogledu rizika od razvoja rezistentnosti spada u grupu fungicida sa srednjim rizikom.“

Treći fungicid za suzbijanje prouzrokovača fuzarioze klasa jeste Mystic Pro 500 EC, na bazi dve aktivne materije, tebukonazol i prohloraz. Količina primene iznosi 1,25 l/ha, uz utrošak vode od 200-400 l/ha.“

Pšenica u polju - ©Agromedia 

Mystic Pro 500 EC možete primeniti dvaput na istoj površini u toku jedne godine, ali ga ne smete mešati sa preparatima jako kisele i jako alkalne reakcije. Ovaj preparat veoma je otrovan za vodene organizme, pa bi prilikom tretiranja trebalo da poštujete vodozaštitne zone i sprečite kontaminaciju voda (vodotokova, jezera, izvorišta voda i bunara) i to tako što ćete da tretirate vašu pšenicu na najmanje 20 metara udaljenosti od njih.

Sve ove preparate proizvođači mogu da pronađu u bolje snabdevenim poljoprivrednim apotekama. Napominjemo još i da sa zaštitom od ovog prouzrokovača ne sme da se kasni. Tretman se mora obaviti u pravo vreme, to jest pred cvetanje. Poželjno je da u vreme tretiranja temperatura bude između 15 i 20 stepeni.“

Fungicidi za zaštitu pšenice - ©Agromedia 

Naravno, pre nego što započnete sa primenom bilo kog od ovih fungicida na vašem imanju, ne zaboravite da pre upotrebe obavezno pročitate priloženo uputstvo na preparatu. Veoma je važno da se pridržavate preporuka proizvođača, jer jedino na taj način ćete moći da iskoristite maksimum fungicida za koji ste se odlučili.

Tako ćete sigurno izbeći i moguća neželjena dejstva, koja mogu da nastanu prekomernom ili neadekvatnom primenom preparata. Na kraju, ne zaboravite i da o sprovedenom tretiranju vodite evidenciju, ali i da praznu ambalažu odložite na propisan način.

Sagovornica:
Danijela Mijatov, „Delta Agrar“

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica