Svet poljoprivrede Prodavnica

Rak kore jabuke može izazvati sušenje stabala

Nakon rezidbe ili klimatskih uslova poput mraza ili grada nastaju oštećenja koja predstavljaju idealno tle za prezimljavanje i delovanje gljivice Nectria galligena. Ona dovodi do stvaranja rak rana na kori grana i stabala najčešće jabuka, a u manjoj meri i krušaka.

Može izazvati veliku ekonomsku štetu poljoprivrednim proizvođačima te je važno saznati kako se manifestuje i preventivno suzbija ova bolest koja dovodi i do potpunog sušenja stabla.

Jabuka © Agromedia

 

Postoji otvoren i zatvoren oblik raka

Na kori stabala i grana pomenute kulture oko povreda se stvaraju ugnute, braonkaste pege koje se vremenom šire, zaražena mesta poprimaju tamnu boju i raspadaju se, stvarajući rane okružene izraslinama. Na kraju dolazi do sušenja grana, a kako vreme odmiče i celog stabla.

Gljivica prezimljava u ranama na letorastima i granama gde stvara peritecije i aksospore i konidije koji su zaduženi za zarazu rana. Parazit se vremenom razvija i širi.

Takođe oštećenja na kori stabla i grana osim mehaničkih radova i grada odnosno mraza pričinjavaju i nagle promene temperatura koje dovode do izduženog pucanja kore.

Postoje otvorene i zatvorene rak rane. Otvorene su oivičene izraslinama, a zatvorene su gotovo skroz pokrivene izraslinama,a kora je neravna i ispucala. Rane najčešće ne uspevaju same da zarastu, te se one vremenom povećavaju, intenzivnija pojava oboljenja uzrokuje sušenje kompletnih stabala.

Takođe, ova bolest izaziva manji prinos i slabiji kvalitet plodova.

Povoljni uslovi za infekciju i razvoj ove bolesti su velika količina padavina i visoka vlažnost vazduha, kao i umerene temperature. Temperatura koja najviše odgovara gljivici Nectria galligena je od 15 stepeni.

Drvo jabuke © Pixabay

Preventivne mere

Važno je obratiti pažnju da se izaberu sorte jabuke koje su otpornije. Trebalo bi izbegavati dizanje mladih zasada pored onih starih i zapuštenih. Takođe, neophodno je formiranje prozračne krošnje.

Zaražene delove je potrebno blagovremeno odseći testerom i odstranjene delove spaliti. Obavezna je dezinfekcija preseka.

Kada je upotreba preparata u pitanju delotvorna je primena onih na bazi bakra.

Komentari