Rak kore jabuke može izazvati sušenje stabala

Rak kore jabuke može izazvati sušenje stabala

Nakon rezidbe ili klimatskih uslova poput mraza ili grada nastaju oštećenja koja predstavljaju idealno tle za prezimljavanje i delovanje gljivice Nectria galligena. Ona dovodi do stvaranja rak rana na kori grana i stabala najčešće jabuka, a u manjoj meri i krušaka.

Može izazvati veliku ekonomsku štetu poljoprivrednim proizvođačima te je važno saznati kako se manifestuje i preventivno suzbija ova bolest koja dovodi i do potpunog sušenja stabla.

Jabuka © Agromedia

 

Postoji otvoren i zatvoren oblik raka

Na kori stabala i grana pomenute kulture oko povreda se stvaraju ugnute, braonkaste pege koje se vremenom šire, zaražena mesta poprimaju tamnu boju i raspadaju se, stvarajući rane okružene izraslinama. Na kraju dolazi do sušenja grana, a kako vreme odmiče i celog stabla.

Gljivica prezimljava u ranama na letorastima i granama gde stvara peritecije i aksospore i konidije koji su zaduženi za zarazu rana. Parazit se vremenom razvija i širi.

Takođe oštećenja na kori stabla i grana osim mehaničkih radova i grada odnosno mraza pričinjavaju i nagle promene temperatura koje dovode do izduženog pucanja kore.

Postoje otvorene i zatvorene rak rane. Otvorene su oivičene izraslinama, a zatvorene su gotovo skroz pokrivene izraslinama,a kora je neravna i ispucala. Rane najčešće ne uspevaju same da zarastu, te se one vremenom povećavaju, intenzivnija pojava oboljenja uzrokuje sušenje kompletnih stabala.

Takođe, ova bolest izaziva manji prinos i slabiji kvalitet plodova.

Povoljni uslovi za infekciju i razvoj ove bolesti su velika količina padavina i visoka vlažnost vazduha, kao i umerene temperature. Temperatura koja najviše odgovara gljivici Nectria galligena je od 15 stepeni.

Drvo jabuke © Pixabay

Preventivne mere

Važno je obratiti pažnju da se izaberu sorte jabuke koje su otpornije. Trebalo bi izbegavati dizanje mladih zasada pored onih starih i zapuštenih. Takođe, neophodno je formiranje prozračne krošnje.

Zaražene delove je potrebno blagovremeno odseći testerom i odstranjene delove spaliti. Obavezna je dezinfekcija preseka.

Kada je upotreba preparata u pitanju delotvorna je primena onih na bazi bakra.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.