Kovrdžavost lista breskve – najopasnija bolest ove voćke

Kovrdžavost lista breskve – najopasnija bolest ove voćke

Kovrdžavost lista breskve predstavlja najprisutniju bolest breskve i nektarine. Uzročnik kovrdžavosti lista breskve je gljivica Taphrina deformans koja se razvija na zeljastim delovima biljke, a najviše posledica stvara na tek razvijenim listovima.

Drvo breskve © Pixabay

Kako se razvija i manifestuje?

Na razvitak ovog patogena utiču klimatski uslovi, a najviše joj pogoduje kišno, hladnije vreme jer se putem vodenih kišnih kapi gljivica širi, a niske temperature utiču na sporiji rast listova. Patogen prezimljava na deblu, a s proleća tokom bubrenja pupoljaka spore klijaju i predstavljaju opasnost za mlado lišće, odnosno cvetove u pupoljku.

Pretnja od delovanja patogena se javlja odmah sa početkom vegetacije, sa nastankom zelene tačke na vrhu pupoljaka odnosno do stvaranja prvih listića. Gljivica ne može da utiče na već razvijene listove.

Kod kovrdžavosti lista breskve jasno su vidljive promene na mladom lišću – prvo su evidentni nabori bledo zelene ili bledo žute boje. Vremenom dolazi do deformisanja lišća, odnosno do njegovog zadebljanja i kovrdžanja a listovi se potom osuše i dolazi do njihovog prevremenog opadanja. Može biti obuhvaćen samo jedan deo lista ili cela površina, a ovo zavisi od vremena infekcije.

Kako se suzbija?

Pošto dolazi do prevremenog opadanja lišća, javlja se retrovegetacija. Usled stvaranja nove lisne mase biljka troši sve više hraniva što na kraju rezultira njenim sve većim propadanjem.

Na ovo se može uticati prihranjivanjem biljke azotnim đubrivom kako bi se stvarala nova lisna masa, proređivanjem broja plodova sa grana kako bi biljka uspostavila vitalnost i obilnijim zalivanjem tokom trajanja vegetacije.

Tretiranje je isključivo preventivno, pre pojave gorepomenutih simptoma.


Neophodna je upotreba preparata na bazi bakra, ali u fazi mirovanja breskve, pre pojave listova jer imaju fitotoksično delovanje na mladim listovima voćke. Pre upotrebe bakarnih preparata potrebno je izvršiti rezidbu zahvaljujući kojoj se formiraju spratovi, obnavljaju grančice i utiče se na rodnost voćke.

Drvo breskve © Pixabay

Preparati na bazi ditianona i cirama takođe se primenjuju, a koriste se na samom početku kretanja vegetacije.
Prskanje se izvodi sa zaštitnom opremom na mirnom vremenu bez prisustva vetra.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica