Priprema i način skladištenja oraha utiču na cenu

Priprema i način skladištenja oraha utiču na cenu

Poznato je da proizvodni proces igra veoma bitnu ulogu kod svakog poljoprivrednog proizvođača. Nakon uspešne proizvodnje treba zaključiti uspešnim plasiranjem robe na tržište. Iako orah ima, “standardno visoku cenu” jako veliki uticaj na cenu ima priprema i način skladištenja ovih plodova.

Orah - © Pixabay 

Da bi se plodovi oraha mogli dobro i kvaliteno čuvati za duži period potrebno je uraditi pripreme kako bi se plodovi oraha doveli u stanje u kojem su najbolji za čuvanje. Samo dobro pripremljeni plodovi mogu se čuvati duže, računajući da pritom ne izgube na kvalitetu.

Kako orezati orah

Pod pripremom podrazumeva se pranje plodova, sušenje plodova, beljenje ljuske i nakon toga mogu se ostaviti na čuvnaje.

Najpre se plodovi operu čistom vodom kako bi se odstranile sve primese koje bi mogle da se odraze na kvalitet prilikom čuvanja.

Orah u džaku - © Pixabay

Nakon pranja sledi sušenje plodova oraha

Čak i kod oni plodova kod kojih nije izvršeno pranje, čak i plodovi kvalitetnih sorti koji već imaju svojstvenu karakterističnu boju bez stranih primesa po površini ljuske, potrebno je izvršiti sušenje oraha kako bi se mogli sigurnije i duže čuvati. Najbolje je da se plodovi razrede na lesama u tankom sloju. Lese ne smeju biti izložene suncu ali je potrebno obezbediti cirkulaciju vazduha, kako bi se što bolje osušili a da ne izgube na kvalitetu. Takođe treba ih zaštititi od vlage i od magle da ne bi došlo do pucanja plodova.

SAVETI: Sve o uspešnom gajenju orah

Plodovi se mogu sušiti i ako se rasture po podu u prostoriji namenjenoj za te svrhe.

Debljina sloja u ovom slučaju ne sme biti veća od 7- 10 cm. Kod ovog načina sušenja, plodovi se moraju čeće promešati. U početku 2 -3 puta dnevno a kasnije sve ređe.

Priprema za lomljenje ljuske - © Pixabay

Beljenje ljuske oraha

Ukoliko je ljuska oraha tamna treba izvršiti beljenje ljuske oraha, kako bi plodovi dobili svetliju boju i bili privlačniji za kupca.

Ovaj postupak se izvodi upotrebom sumpora ili upotrebom tečnog hlora. Upotreba sumpora je najjednostavniji način za beljenje plodova.

Postupak rada

Plodovi se stave u mrežaste vreće i podvrgnu sumpornom dimu. Za ovaj postupa potebno je upotrebiti 40 – 50 grama sumpora na 100kilograma plodova oraha. Ukoliko za to postoji mogućnost na domaćinstvu ovaj postupak se može efikasno obaviti i u sušnici tipa sušnice za šljive.

Hranjiva i lekovita svojstva oraha

Drugi postupak je beljenje ljuske upotrebom tečnog hlora. Treba napomenuti da je za ovaj postupak potreno dugogodišnje iskustvo jer postoji opasnost od prodiranjanja tečnosti u plod pa jezgro postaje štetno za upotrebu.

Očišćen orah - © Pixabay

Čuvanje plodova oraha

Za čuvanje plodova oraha najbitnija su hladna, suva i provetrna mesta.

Plodovi se mogu čuvati:

  • čuvanje plodova u vrećama;
  • čuvanje plodova u podnim skladištima;
  • čuvanje plodova u hladnjačama.

Orasi se najčešće čuvaju u vrećama koje su retkog tkanja i okačeni na mestu gde ima promaje ali bez prisustva vlage.

U skladištima orasi se čuvaju rašireni po podu. Skladišta moraju imati dobro provetravanje. Prostorija za skladištenje treba da je prohladna ,temperatura u prostoriji treba da je 4 stepena sa umerenom vlažnošću od 60 – 70 %. U ovakvim skladištima plodovi se mogu očuvati do sledeće berbe.

Osušen orah - © Pixabay

Čuvanje oraha u hladnjačama

Plodovi nakon izvesnog vremena znatno gube na kvalitetu jer plodovi oraha sadrže 60 – 70% ulja, i baš zbog toga kad nastupe topliji dani može doći do užeglosti pa je iz tog razloga mnogo sigurnije orahe čuvati u hladnjačama, gde se oni a naročito jezgro oraha mogu stalno držati na niskoj temperaturi od 2 stepena i optimalnoj vlažnosti vazduha od 65%. U ovom slučaju plodovi se mogu u dobrom stanju održati 18 – 24 meseci a da ne dođe do promene u kvalitetu ploda.

Izvor: Poljoprivredne savetodavne stručne službe Srbije 

Autor: Dipl. inž. Petkanić Zorica PSSS Negotin

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica