Počelo je cvetanje JABUČASTOG VOĆA – za bolju OPLODNJU mu osigurajte neophodne elemente i zaštitu

Počelo je cvetanje JABUČASTOG VOĆA – za bolju OPLODNJU mu osigurajte neophodne elemente i zaštitu

Kako se jabučasto voće trenutno nalazi u fazi početka cvetanja, potrebne su mu dodatne količine NPK đubriva, mikroelemenata, bora, ali i tretman biofungicidom. Izbalansirana količina svih potrebnih elemenata neophodna je za pravilan rast i razvitak kultura.

Cvetanje jabučastog voćaFoto:Agrounik

Nika Fert 20 20 20 za stimulaciju cvetanja i rast vegetativne mase 

Agrounik preporučuje primenu Nika Fert 20 20 20, neorganskog složenog kristalnog čvrstog đubriva, sa mikroelementima. Ovo đubrivo utiče na stimulaciju cvetanja i rast vegetativne mase. Može se primeniti fertirigaciono 50 kg/ha ili folijarno 2-3 kg/ha.

Primena Energen + Mikroelementi je takođe veoma važna u fazama predcvetanja, cvetanja i precvetavanja i to kada biljci treba dodatni stimulans i energija kako bi oplodnja bila što bolja.

Sadrži huminske kiseline, organska jedinjenja koja unapređuju apsorpciju hraniva, utiče na bolju fotosintezu, uklanja simptome na biljci usled nedostataka mikroelemenata i antagonizma hraniva i povećava prinos.

Njegovi mikroelementi su u heletnom obliku. Primena je 0,25l/ha folijarno ili preko sistema za zalivanje 0,25 l-0,5 l/ha.

Bor veoma važan za rast polenovih prašnika i pospešivanje oplodnje

Takođe, hemijski element koji je potreban u ovim fazama je bor. Bor je nepokretan element i zbog toga je važno da se u fenofazi cvetanja doda preko lista- folijarno. Opšte je poznato da bor utiče na rast polenovih prašnika i pospešuje oplodnju, a pored toga deluje i na sintezu vitamina, izgradnju ćelijskog zida, transport šećera i regulaciju biljnih hormona.

Zbog svega toga Agrounik u ovoj fazi preporučuje tečno neorgansko NIKA B đubrivo. Preporuka je da ga primenite zajedno sa Erwixom i to 2-3 l/ha.

ERWIX za efikasnu borbu protiv fitopatogena

ERWIX je preparat koji uspešno suzbija fitopatogenu bakteriju Erwinia amylovora. U svom sastavu poseduje bakterije roda Bacillus spp., koje formirajući svoj biofilm štite biljke od napada drugih fitopatogena. Kao sekundarne metabolite produkuju auksine i surfaktin, koji imaju ulogu u formiraju biofilma.

Auksini utiču na razmnožavanje Bacillus spp., dok surfaktin olakšava njihovo vezivanje za površinu biljke i na taj način zajedno predstavljaju barijeru za štetne mikroorganizme.

Da bismo to postigli bitno je da bakterije iz ERVIXA prve „dođu“ i „zauzmu“ svoje mesto. Tretman 1% rastvorom ERWIXA potrebno je uraditi najmanje tri puta, sledećim redosledom fenofaza: početkom cvetanja, u punom cvetanju, po početku precvetavanja.

Važno je napomenuti da Erwix nije otrovan za pčele, niti za životnu sredinu, a može se primenjivati i u kasnijim fazama vegetacije. Ukoliko dođe do mehaničkih povreda od grada ili nakon prorede kada nastaju male povrede na mestu odvajanja peteljke ploda od grane, koje predstavljaju ulazne otvore za napad bakterije E. amylovora ali i nekih drugih patogena, treba primeniti Erwix.

Okvašivač LEPILO je mikrobiološki preparat koji poboljšava delovanje pesticida i folijarnih đubriva. Povećava apsorpciju i translokaciju, utiče na bolje prijanjanje depozita i smanjuje rizik od ispiranja kišom ili razgradnju pod dejstvom sunčevih zraka. Potrebno ga je primeniti uz svaki tretman, radi boljeg usvajanja depozita, a samim tim i boljeg i dužeg delovanja.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica