Svet poljoprivrede Prodavnica

Kako efikasno sprečiti bolest poleganja rasada?

Setva povrća počinje izborom odgovarajućeg hibrida semena i supstrata kao bazične podloge za proizvodnju rasada. Kada se ona obavi jedna od najčešćih grešaka u pravilnoj proizvodnji rasada je preterano zalivanje istog. Ovim se uzrokuje razvoj plitkog korenovog sistema zbog kojeg biljka loše eksploatiše vodu što rezultira pojavom poleganja rasada.

RasadFoto: Agrounik

Bolest poleganja rasada napada različite povrtarske kulture i izaziva uginjavanje biljaka čime se stvaraju veliki ekonomski gubici proizvođačima.

Šta dovodi do poleganja rasada?

Prouzrokovači su gljivice iz roda Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp. Fusaruium spp, koje se nalaze u prizemnom sloju zemljišta i intenzivno se razvijaju baš u ovakvim uslovima.

Patogen se razvija u temperaturnom rasponu od 5-400C, (Opt. 22-280C= i pri kiselosti zemljišta 4,5-7,5pH). Tkivo tek isklijalih biljaka je jako osetljivo. Na izniklim biljkama oboljeva koren ispod zemlje ili stablo u prizemnom delu koje dobija mrku boju i nekrotira.

Ovo rezultira poleganjem biljaka i brzim uginjavanjem. Pri većoj vlažnosti i temperaturi proces je ubrzan i biljka se jednostavno istopi , zbog te pojave se ova bolest u narodu zove još i topljenje rasada.

Kako sprečiti ovu bolest?

U cilju suzbijanja navedene bolesti kompanija Agrounik preporučuje AGROUNIK TEHNOLOGIJU u proizvodnji rasada. Prvi tretman preparatom ERWIX izvršiti u količini 150ml/10 litara vode (2 lit/m2) i njime zaliti usejani kontejner sa semenom povrća .

Drugi tretman obaviti u fazi ukrštanja listova takođe preparatom ERWIX u količini 150ml/10 litara vode (2 lit./m2) i treći tretman ERWIX u količini 150ml/10 litara vode u fazi pikiranja rasada.

Ovim tretmanima ujedno vršimo i zaštitu od bakterije Xanthomonas campestris.

Autor teksta: dipl. inž. Ivan Špakovski

 

Komentari