REAGUJTE na vreme: Sada je pravi period za zaštitu voćaka od štetnih PATOGENA i INSEKATA koji su prezimeli

REAGUJTE na vreme: Sada je pravi period za zaštitu voćaka od štetnih PATOGENA i INSEKATA koji su prezimeli

Ušli smo u početak nove vegetacione sezone. Shodno tome, trebalo bi uraditi prvi tretman ukoliko ga još uvek niste uradili. Ovaj tretman ima za cilj suzbijanje preživelih formi patogena i štetočina u voćarstvu. Oni izazivaju velike ekonomske gubitke poljoprivrednim proizvođačima jer dovode do oštećenja delova biljaka i njihovog propadanja.

Grana voćkeFoto:Agrounik

Sa stanovišta fitopatologije, kod jabučastog i koštičavog voća to su gljive i bakterije koje prezimljavanju na deblu, tačnije u okviru pupoljaka i šupljina kore, rak-rana na grančicama, mumificiranih plodova koji su zaostali na stablu ili su na zemlji.

Koji su najčešći patogeni koji prezimljavaju na voćnim kulturama?

Kod koštičavog voća to su sledeći patogeni: prouzrokovači kovrdžavosti lista (Taphrina spp.), prouzrokovači sušenja cvetova, grančica i truleži plodova (Monilinia spp.), prouzrokovači šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), pepelnica (Podosphaera spp.).

Kod jabučastog voća tu spadaju prouzrokovači čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia spp.), pepelnica (Podosphaera spp.), prouzrokovač rak-rana (Neonectria galligena) bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora), ali i Monilinia spp. kao i različiti prouzrokovači truleži plodova koji imaju latentne zaraze i kod kojih se obično simptomi ispoljavaju tek u skladištu.

Kako suzbiti navedene štetne patogene?

U ovom tretmanu koriste se neorganska jedinjenja bakra i ERWIX. Preporuka Agrounika je da se prvi tretman protiv gljivičnih i bakterioznih patogena uradi 1% Erwixom sa ili bez neorganskih jedinjenja bakra.

ERVIX je biofungicid i biobaktericid. U njegovom sastavu nalaze se bakterije roda Bacillus spp., koje pripadaju grupi korisnih bakterija i primenjuju se u farmaceutskoj industriji, ulazeći u sastav mnogih probiotika.

Osim toga što je bezbedan za čoveka i životnu sredinu, Erwix uspešno suzbija različite fitopatogene gljive i bakterije, dajući odlične rezultate nakon svake primene kako u konvencionalnoj, tako i u organskoj poljoprivredi.

Bakterije koje poseduje sintetišu sekundarne metabolite auksin (indol-3-sirćetnu kiselinu (IAA)) i sufraktin koji stvaraju biofilm i omogućavaju preživljavanje na biljci. Uloga auksina je da stimuliše razmnožavanje korisnih bakterija, a sufraktina da omogući njihovo vezivanje za površinu lista i formiranje biofilma.


Biofilm formiran primenom preparata Erwix, odnosno korisnim bakterijama koje su u njegovom sastavu štiti biljke i onemogućava formiranje biofilma štetnih bakterija i infekciju od strane fitopatogenih gljiva i bakterija. Takođe, auksin iz korisnih bakterija utiče povoljno na veliki broj fizioloških procesa u biljci i time je čini otpornijom na napade patogena.

Kako se zaštititi od ekonomski najznačajnijih štetočina?

Što se tiče entomologije, bitno je suzbiti prezimele forme insekata, bilo da su u pitanju jaja ili odrasle jedinke. Potrebno je uraditi tretman mineralnim uljima i to protiv sledećih štetočina: kruškine buve (Cacopsylla pyri), krvave vaši (Eriosoma lanigerum), grinja (u pupoljcima), jaja lisnih i štitastih vaši, jagodinih pipa (Otiorhynchus spp.), malininog moljca (Lampronia rubiella), itd.

Okvašivač LEPILO je mikrobiološki preparat koji poboljšava delovanje pesticida i folijarnih đubriva. Ovaj preparat koji je biološki razgradiv i netoksičan povećava apsorpciju i translokaciju, utiče na bolje prijanjanje pesticida ili folijarnih đubriva za biljne delove i smanjuje rizik od ispiranja kišom i razgradnje pod dejstvom sunčevih zraka, omogućavajući time produžavanje efikasnosti upotrebljenih sredstava.


Potrebno ga je primeniti uz svaki tretman 1 litar /1000 litara vode radi boljeg usvajanja depozita, a samim tim i boljeg i dužeg delovanja.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica