Kalemljenje – zanat koji je proslavio sela sa leve strane Zapadne Morave

Kalemljenje – zanat koji je proslavio sela sa leve strane Zapadne Morave

Kalemljenje mnogi već svrstavaju u stare zanate, iz dva razloga. Prvi – zato što je kalemara iz godine u godinu sve manje, pogotovo onih dobrih. Drugi razlog je što se običaj mobe (da velika grupa zemljaka ide od kuće do kuće, u vreme kad je to potrebno, i pomaže domaćinu da obavi ovaj veliki posao) zadržao u zanemarljivo malom broju sela. 

Kalemljenje - © Danijela Jovanović

Kalemljenjem se podloga i plemka sjedinjuju i tako se stvara nova voćka!

Čuveni u svetu po umeću i marljivosti su kalemari iz Velike Drenove, Medveđe i Milutovca. Na veliku sreću, u tim selima postoje i kalemari koji se bave ovom veštinom još od pedesetih godina prošlog veka, kada su u školi dečaci učili veštinu kalemljenja. To je bio toliko važan deo života ljudi u ovom kraju da su, kad bi se rodilo muško dete, u ovim selima govorili „rodilo se nokče“, jer će to biti još jedan kalemar.

Karakteristika sela sa leve strane Zapadne Morave je više stotina godina bila kalemarstvo. Danas je jako mali broj domaćinstava kojima je ovo i dalje primarna delatnost.

Možda će neko postaviti pitanje: čemu kalemljenje?

Uobičajenim načinima razmnožavanja voća, vinove loze i ruža, generativnim ili vegetativnim razmnožavanjem, nije uvek moguće zadovoljiti praktične potrebe odgajivača i rasadničara. Zato se nametnula potreba kalemljenja, a onda je voćarsko-vinogradarska nauka utemeljila i razradila načine kojim se kalemljenje obavlja. Kalemljenjem je čak moguće kombinovati delove različitih vrsta biljaka. Možemo da kažemo da je kalemljenje vegetativno razmnožavanje, ali podloga za kalemljenje može da bude proizvedena i generativno, iz semena.

Vodič za uspešno kalemljenje biljaka

Možemo da zaključimo da je kalemljenje operacija kojom se podloga i plemka voćke sjedinjuju i na taj način se stvara nova voćka, koja ima donji deo, podlogu, i gornji deo, sortu – plemenitu voćku.

Uspešno kalemljenje - © Danijela Jovanović

Da bi kalemljenje uspelo, potrebno je da između podloge i plemke postoji podudarnost, koja je negde česta, a negde nemoguća. Grančica za kalemljenje treba da je normalno razvijena, sazrela i da nema bolesti. Grančice starije od jedne godine ne treba uzimati za kalemljenje. Da bi kalemljenje bilo uspešno, neophodno je utvrditi pravo vreme kalemljenja i imati dobru tehniku izvođenja, da kalem grančica bude odličnog kvaliteta i da je podloga pogodna za kalemljenje.

U literaturi je opisano preko 200 načina kalemljenja, ali samo nekoliko načina se koristi u praksi. Najčešći su: okuliranje, prosto spajanje, kalemljenje „engleskim“ spajanjem, spajanje sa strane, kalemljenje pod koru, kalemljenje na isečak, okuliranje na štit (dvogubo kalemljenje), kalemljenje na most, itd.

Ako se sve kockice slože, u jesen počinje prodaja kalemova

Najekonomičniji način je kalemljenje očenjem na spavajući pupoljak, što se najviše primenjuje kod sadnica voća. Izvodi se od kraja jula do druge polovine septembra, odnosno – sve dok se na podlozi odvaja kora. Znači, još uvek nije kasno!

 Pakovanje kalemova - © Danijela Jovanović

Vinova loza se kalemi krajem marta, i tako okalemljena se pakuje u stratifikale, najčešće u čuveni žuti pesak, koji zbog svojih karakteristika gotovo konzervira kalemove. Pored dobrog kalemara, neophodno je i da osobe koje pakuju kalemove imaju bogato iskustvo. U maju se kalemovi prebacuju u prporište, i tu je poslednjih godina najteže da se sačuvaju od izlivanja okolnih reka, potoka i pritoka.

Zahvaljujući kojoj štetočini je nastalo kalemarstvo?

Ako se sve kockice slože, u jesen počinje prodaja kalemova. I tu nastupa problem cene. Kalemari su godinama unazad pokušavali da dobiju neke subvencije i da olakšaju svoju proizvodnju, ali i da njihovi kalemovi budu konkurentni na tržištu, s obzirom na to da sve okolne države subvencionišu ovu proizvodnju. Rešenje je, izgleda, konačno tu.

Ovog leta je trsteničke kalemare posetio ministar poljoprivrede, Branislav Nedimović, obišao neke od zasada i predstavio nov „Pravilnik o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala, i sertifikaciju i klonsku selekciju voća, vinove loze i hmelja“. Tom prilikom je naglasio da je ova mera prvi put na programu ovog Ministarstva, a da je Ministarstvu inicijativu dala lokalna samouprava i kancelarija za narodne poslanike.

Stratifikala - © Danijela Jovanović

Sa promenom klime menjala se i tehnologija proizvodnje kalemova

Dug je bio put do ove mere, a neki od kalemara izražavaju sumnju da će i realizacija biti komplikovana, s obzirom na to da oni ne mogu sa sigurnošću da predvide vremenske prilike i neprilike i da budu sigurni da će kalemovi do kraja proizvodnje ostati baš na parceli na kojoj je planirano i koja je upisana u gazdinstvo. Nadamo se da će stručne službe voditi računa o ovoj meri.

Ova proizvodnja je jako skupa, a kalemari kažu da je pre raspada Jugoslavije, u vreme kad su postojale zadruge, bio osiguran plasman i sva proizvodnja je bila subvencionisana. U to vreme je svako domaćinstvo u ovim kalemarskim selima proizvodilo po 200.000 kalemova. Koliko je bila razvijena ova proizvodnja govori i podatak da je šezdesetih godina prošlog veka u ovih nekoliko sela proizvedeno oko 50 miliona kalemova i da je, na primer, 1961. godine samo za Rusiju izvezeno 19 miliona sadnica.

Kalemljenjem aronije na jarebiku dobija se kvalitetniji plod

Sa promenom klime menjala se i tehnologija proizvodnje kalemova. Kao najuspešniji period u kalemarskoj proizvodnji ovi proizvođači ističu 90-te godine 20. veka.

Danas je preko 80% proizvodnje u prekomoravskim selima sertifikovano. Proizvede se oko 12 miliona sadnica i zajedno sa voćnim sadnicama, zapadnomoravski kalemari ostvaruju prihod od oko 20 miliona evra. Ako kalemari uspešno završe zahteve za subvencijama po ovom novom Pravilniku, objavljenom 16. juna tekuće godine, proizvođači na području opštine Trstenik treba da dobiju oko milion evra. Najveći pojedinačni iznosi mogu da budu do 500.000 dinara.

Kalemari u poslu - © Danijela Jovanović

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj može se podneti za sadnice koje su upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja. Podsticaji se ostvaruju na osnovu zahteva koji se podnosi od 1.09. do 15.10. Upravi za agrarna plaćanja uz prilaganje potrebne dokumentacije.

Kalemovi iz ove opštine se plasiraju na tržištu Rusije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Foto: Danijela Jovanović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica