Kako pravilno đubriti zasad oraha

Kako pravilno đubriti zasad oraha

Jezgraste voćne vrste odlično reaguju na organsko đubrivo, a kada se tome dodaju mineralna đubriva daju dobre rezultate. Orah posebne zahteve ima za kalijumom, a detaljne preporuke piše Milena Zafirović Stojanović za Poljoprivredne savetodavne stručne službe.
Ilustracija: Zasad oraha - © Pixabay

Orah se sadi sa većim razmakom između stabala, pa se zbog toga u prvih nekoliko godina nakon sadnje đubrenje vrši pojedinačno oko svakog stabla. Ukoliko zemljište sadrži određenu količinu fosfora (na primer: 5-6 mg P2O5/100 g) vazdušno suvog zemljišta, do ulaska u punu rodnost (oko 10 – 12 godina) stabla nije neophodno đubriti fosforom.

Đubrenje oraha azotom i kalijumom se vrši istim količinama u mladalačkom stadijumu i u periodu punog plodonošenja. Orah nastao kalemljenjem ima kratak mladalački period (3-4godine), pa prema tome troši znatno veće količine azota i kalijuma.

Pri prinosu od 3,5 t/ha orah plodovima i rezidbom iznese sledeće količine osnovnih biogenih elemenata:

  • jezgrom: 56,2 kg/ha N, 6,4 kg/ha P, 6,9 kg/ha,
  • ljuskom: 3,5 kg/ha N, 0,2 kg/ha P i 3,3 kg/ha K,
  • drvo uklonjeno rezidbom: 14 kg/ha N, 1,0 kg/ha P, 6,0 kg/ha K, što ukupno iznosi: 73,7 kg/ha N, 7,6 kg/ha P i 16,2 kg/ha K.

Prinos oraha - © Pixabay

 

Normiranje hraniva u zasadu oraha se vrši na osnovu hemijske analize lista i zemljišta i vizuelnog pregleda stabala. Hemijka analiza zemljišta se vrši svake 3-4 godine.

Ukoliko je u zemljištu utvrđen optimalan sadržaj snovnih elemenata ishrane (N, P i K) đubenjem se dodaje 90 % azota i kalijuma i ukupna količina fosfora koja se procenjuje da je prinosom i rezidbom iozneta tokom godine. Folijarna analiza se vrši svake godine, najčešće u toku jula i avgusta meseca.

Optimalni sadržaj mineralnih elemenata u suvoj materiji lista oraha u toku jula i avgusta su sledeći: N (%) 2,2-2,3, P (%) 0,1-0,3, K(%) 1,2-2,0, Ca (%) 1,0-2,5, Mg (%) 0,3-1,0, Mn (ppm) 20-200, Fe (ppm) 50-400, Cu (ppm) 4-50, B (ppm) 36-200, Zn (ppm) 18-100.

Preporuka za đubrenje

Za prinos oraha od 4t/ha na srednje glinovitom zemljištu sa optimalnim sadržajem mineralnih hraniva treba dodati oko 140-150 kg N, 60 kg P2O5 i 140 kg K2O. Ukupna količina fosfora i kalijuma i manja količina azota unosi se u jesen, a veći deo azota se dodaje na proleće u vidu prihranjivanja. Sadržaj humusa treba održavati na najmanje 2,5% zaoravanjem stajnjaka i zelenišnim đubrenjem.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Milena Zafirović Stojanović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica