Pre žetve proveriti stanje kombajna

Pre žetve proveriti stanje kombajna

Za neke poljoprivredne kulture sezona kombajniranja je već počela. Ako vaše njive tek čekaju vršenje, bolje da servisirate svoj kombajn na vreme, popravite neophodno, kako vam se ne bi desio kvar u polju ili potpuni zastoj.

Žetva pšenice - © Julijana Kuzmić

Mnogi majstori, proizvođači kombajna ili serviseri ovih mašina nagoveštavaju da prva stvar koju treba proveriti na kombajnu jeste ulje. Zbog vremenskih uslova kojima su izložene ove mašine, jer se vrši leti kada je jako toplo i suvo, ulje mora da se menja svake godine pred sezonu, nikako ređe. Ovo predstavlja najveći problem za poljoprivrednike jer cena litra ulja je visoka, a kompletna količina koju je potrebno zameniti je oko 30 litara. Dobro je proveriti sve kaiševe jer su oni najčešći kvar kombajnera, pripremiti rezervne i podmazati čitavu mašinu. Sledeće je važno proveriti pogonski kaiš i elektroinstalacije, jer se retko, ali dešava da dođe do požara, onda filtere za vazduh, hidrauliku.

Žeteoci – pripremite svoje mašine!

Jedan od prvih stavki servisiranja kombajna jeste pregled motora, sistema za kočenje i upravljanje. Ukoliko smatrate da niste vični dubinskoj pripremi mašine za predstojeću sezonu, obratite se registrovanom servisu za popravku kombajna koji nude sve od novih i polovnih delova, varenje popucalih blokova i same generalne popravke motora. Kod motora je najvažnija pumpa i da broj obrtaja budu u nivou koji je preporučio proizvođač, takođe zavisi broj i od same kulture koju vršimo. Kombajn treba startovati sa mali brojem obrtaja, a ugasiti sa većim.

Kombajniranje pšenice - © Julijana Kuzmić

Kod radnih elemenata, obratiti pažnju na heder kosionog uređaja, jer ako postoji gubitak zrna tokom žetve, uglavnom je to zbog hedera, odnosno kosionog uređaja. Skaraćivanje hedera se ne preporučuje zbog većih gubitaka na njivi. Između ostalog proveriti položaj noževa na kosionom uređaju. Bez obzira da li su oni koji se oštre ili su samooštreći, treba ih dodatno naoštriti. Obratiti pažnju na vršidbene organe; proveriti šine na vršidbenoj komori, a podkorpe prilagoditi ratarskoj kulturi koju obrađujemo (pšenica, kukuruz, uljana repica ili ječam). Samo sito možete proveriti tako što prospete malo žita na njegovu površinu ili sam kombaj uključite i direktnim izlaskom na njivu, proverite da li prosipa zrno iza sebe.

Moderni vašar – kupovina mehanizacije putem interneta

Da li je pšenica dobro izvejena određuje jačina vetra na kombajnu. Sabirna ravan mora da bude uvek čista jer se tu odvaja pšenica od pleve, onda odlazi na sito gde se dalje obavlja razdvajanje, vetar je oduvava i pleva izlazi napolje. Može da dođe do zagušenja usled prljavštine, zemlje ili vlažne pšenice, pa je potrebno proveriti da li su sita zatvorena usled nataložene prljavštine. Tu je proveravanje vitla, naročito ako je pšenica koja se vrše polegla, pružastog transportera koji ne sme da lomi stabljike pšenice, transportnog lanca i slično.

Bez obzira da li je u pitanju kombajn starije generacije domaće proizvodnje, ili strani savremen, princip rada je isti. Ukoliko sami nabavljate nedostajuće delove, obratite pažnju koliki je zamor materijala kod polovnih, kao i to da najbolji proizvođači mogu da naprave grešku u sklopu, pa je garancija za delove poželjna.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica