Ovako je najbolje da prskate useve soje

Ovako je najbolje da prskate useve soje

Jedna od najkompleksnijih agrotehničkih mera sa aspekta zaštite bilja u ratarstvu je zaštita soje posle setve, a pre nicanja. Pored izbora kvalitetnog preparata, neophodno je pravilno ga primeniti sa odgovarajućim i dobro podešenim prskalicama.

Dvomlazni rasprskivači, pod pravilnim uglom, bez vazdušne podrške, preporuka su profesora Aleksandra Sedlara kada je o prskanju soje reč.

Ako ovako prskate useve nesvesno bacate 80 odsto preparata

„Jako je bitan izbor rasprskivača, pogotovo ako preparat koji koristite nema odloženo dejstvo. Preporuka je da se prska sitnim kapima, uvek se javlja problem drifta, jako je važno da mlaz bude što širi, da je pritisak visok od 4-6 bara, i da se obrati pažnja na vetar. Dvomlazni rasprskivači odgovarajućeg ugla su najbolje rešenje“, rekao je profesor Sedlar.

Ekonomična i efikasna zaštita bilja nije važna samo zbog novčanih gubitaka. Nesavesnim korišćenjem hemijskih sredstava drastično se zagađuje životna sredina. Onaj ko vodi računa o pravilnom izboru rasprskivača i tretira svoje useve po preporuci stručnjaka, ne štedi samo novac.

Sagovornik:

Prof. dr Aleksandar Sedlar

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.