Suzbijanjem korova u lucerištu povećava se kvalitet sena

Suzbijanjem korova u lucerištu povećava se kvalitet sena

Pojava korova u zasadu lucerke može da utiče na kvalitet sena i može biti štetno za ishranu stoke. Kako suzbiti korove u ovoj kulturi piše Eleonora Onć Jovanović iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Padinska Skela. 

Polje lucerke - © Foto: www.wikimedia.org

Vreme primene

Problem zakorovljenosti u zasnovanoj lucerki najbolje se može rešiti zimskim prskanjem, jer herbicidi
predviđeni za tu namenu deluju i preko zemljišta štite usev lucerke u toku cele sezone. Ovo prskanje se
izvodi najčešće krajem februara ili početkom marta meseca. Tretiranje se izvodi kada su temperature iznad
nule.

Kako uspešno gajiti lucerku

Česti korovi

Najčešći korovi u zasnovanoj lucerki su mišjakinja (Stellaria media), tarčužak (Capsela-bursa pastoris), čestoslovica (Veronica spp.), mrtva kopriva (Lamium spp.), maslačak (Taraxacum officinale), štavelj (Rumex sp.). Ove vrste, svojim razvojem ugrožavaju rast lucerke, naročito ako je iz nekog razloga ređi sklop.

Problem je veći ako se korovi pojave u jesen ili tokom zime, naročito ako je zima blaga, jer nastavljaju svoj
razvoj. Najveće štete korovi nanose prvom otkosu, koji je i najprinosniji. Štetnost zakorovljenosti se ogleda
u tome što je procenat proteina smanjen, čime se snižava hranljiva vrednost takvog sena a produžava se vreme
prosušivanja na njivi.

Lucerka - © Pixabay

Aktivne materije

Takođe, neki od ovih korova u sebi sadrže glikozidne materije, koje su otrove za domaće životinje. Iz svih ovih razloga, zimsko tretiranje lucerke je veoma korisna agrotehnička mera.

Sačuvajte kvalitet i prinos lucerke – zaštitite je od lucerkine bube

Aktivne materije za zimski tretman lucerke:

  • Tifensulfuron-metil – primenjuje se u fazi strogog mirovanja lucerke, zbog agresivnosti ovog preparata. Primenjuje se od 15 do 20 grama po hektaru i treba dodati okašivač. Odlika ove aktivne materije je da suzbija štavelj, koji je štetan u lucerki jer smanjuje kvalitet sena, druge aktivne materije ga ne suzbijaju.
  • Metribuzin – Primenjuje se od 0,5 do 1,0 kg/ha, u zavisnosti od vrste zemljišta zemljišta. Puna doza je najpoželjnija jer duže opstaje u zemljištu, ali ukoliko je došlo do kretanja vagatacije, doza se smanjuje. Ne sme se puno zakasniti sa ovom merom jer dolazi do zastoja u rastu lucerke i smanjenja prinosa prvog otkosa.
  • Imazamoks –  Preporučuje se doza od 0,8 do 1,2 l/ha. Za oba herbicida važi da, ukoliko je lucerka krenula sa vegetacijom, količina primene se smanjuje da ne bi došlo do zastoja u porastu i smanjenja prinosa prvog otkosa. Preparati na bazi imazamoksa su manje agresivni.

Prednost herbicida primenjenih u ovom periodu sastoji se u tome što pored kontaktnog delovanja na korovske
biljke, deluju i preko zemljišta štiteći usev lucerke u nešto dužem vremenskom periodu.

Autor:  mr Eleonora Onć Jovanović PSSS Padinska Skela

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.