Primena zemljišnih herbicida u kukuruzu i suncokretu

Primena zemljišnih herbicida u kukuruzu i suncokretu

Korovske biljke predstavljaju ozbiljnu konkurenciju gajenim biljkama, pre svega u zauzimanju životnog prostora, svetlosti, uzimanju vode i hranjivih materija, naročito u prvim fazama rasta i razvića. Upravo iz navedenih razloga suzbijanje korova je obavezna mera u gajenju okopavinskih useva.

Zaštita kukuruza - © Agromarket

Kako su na našim prostorima najveće površine pod usevima kukuruza, suncokreta i soje, reč je o primeni tzv. pre-em (po setvi, a pre nicanja) herbicida. Koriste se zemljišni herbicidi i bez njihove primene ne mogu da se zamisle visoki prinosi.

Setva prolećnih useva je u punom jeku. Sporiji rast i slaba pokrovnost useva u prvim fazama razvoja, kao i širok sklop useva, pogoduju brzom razvoju korovske zajednice, što smanjuje prinos useva i poskupljuje proizvodnju. Uspeh u proizvodnji okopavinskih useva često može da odluči pravovremeno suzbijanje korova, što je najčešće određeno izborom herbicida i vremenom njihove primene.

U zavisnosti od izbora herbicida i njihovog spektra delovanja, njihovom primenom posle setve, a pre nicanja, obezbeđuje se efikasno suzbijanje većine jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova i povoljni uslovi za rast useva na početku vegetacionog perioda. Poznavanje sastava i brojne zastupljenosti pojedinih korovskih biljaka predstavlja osnovni uslov za izbor herbicida.

Njiva bez korova - © Agromarket

Zaštita kukuruza

Saradnici Stručne službe kompanije Agromarket preporučuju ratarima da za suzbijanje korova u usevima kukuruza posle setve, a pre nicanja, primene kombinaciju herbicida Mont 960 (doza primene 1,4 – 1,6 l/ha) + Terbis 500 (doza primene 1,5 – 2,5 l/ha) ili Mont Plus (3,0 – 3,5 l/ha).

Zaštita suncokreta

U usevu suncokreta preporučuje se primena kombinacije Mont 960 (doza primene 1,0 -1,2 l/ha) + Terbis 500 (doza primene 1,0 -1,5 l/ha), a kao izuzetno efikasna se pokazala kombinacija Mont 960 (1,0 l/ha) + Terbis 500 (1,0 l/ha) + Girasolin (1,0 l/ha). Ovom trojnim kombinacijom proširuje se spektar i poboljšava delovanje na korovske vrste kao su: štirevi, pepeljuge, tatula, mrtva kopriva, mišjakinja, pepeljuga dvornici, kereće grožđe, gorušica, tušt, muhari, semenski sirak i drugi.

Doze primene

Doze primene su prilagođene različitim tipovima zemljišta. Na lako propusnim tipovima zemljišta, sa nižim sadržajem humusa preporučuju se niže doze primene po hektaru, a na jakim tipovima zemljišta, kao što su smonice, gajnjače, više doze.

Njiva pod suncokretom bez korova - © Agromarket

Sinergizam između preparata Mont 960 i Terbis 500 obezbeđuje kompletno suzbijanje najznačajnijih uskolisnih i širokolisnih semenskih korova u okopavinama. Značajna odlika ove kombinacije je izražena selektivnost na kukuruz i suncokret.

Herbicid Mont 960 je selektivni herbicid za suzbijanje prvenstveno jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevima kukuruza, suncokreta i soje. Usvaja se klijancima i korenom korova koji uginu pre nicanja ili neposredno po pojavi na površini zemljišta. S druge strane, Terbis 500 se u ovoj kombinaciji primenjuje za suzbijanje velikog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova, a herbicidno delovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze korova.

Punu efikasnost svi navedeni zemljišni herbicidi ispoljavaju ako u desetak do četrnaest dana od primene na herbicidni film, uslede padavine (10 do 15 l/m), čime se u zemljištu na dubini od 3 do 8 cm stvara „herbicidna zona“ u kojoj stradaju seme i klijanci korovskih biljaka.

Sponzorisani članak
Ulica: Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac
Telefon: 034 308 000
Fax: 034 308 000
Email: marketing@agromarket.rs
Web adresa: www.agromarket.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.