Svet poljoprivrede Prodavnica

Primena herbicida posle setve, a pre nicanja u kukuruzu

Ništa ne može da zameni osnovne herbicide posle setve a pre nicanja useva, zbog čega je jedna od najvažnijih mera u uspešnoj proizvodnji kukuruza suzbijanje korova.

 Suzbijanje korova u kukuruzu - © Galenika Fitofarmacija

Korovi utiču na smanjenje prinosa i kvaliteta kukuruza, smanjuju temperaturu zemljišta, uzimaju vodu i hranljive materije iz zemljišta. Na početku vegetacije kukuruz sporije raste što naročito odgovara razvoju korova. Iz tog razloga je veoma važno suzbiti korove u početnim fazama razvoja kukuruza.

Uspeh u proizvodnji kukuruza često može da odluči pravovremeno suzbijanje korova, što je u najvećoj meri određeno izborom herbicida i vremenom njihove primene.

Stručni tim Galenika Fitofarmacije za suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja kukuruza, preporučuje kombinaciju herbicida BASAR (doza primene 1,4-1,5 l/ha) i REZON (doza primene 1,5-2 l/ha).

Suzbijanje korova u kukuruzu - © Galenika Fitofarmacija


BASAR
je selektivni herbicid za suzbijanje prvenstveno jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza. BASAR se usvaja preko klijanaca i korenom, a korovi uginjavaju pre nicanja ili neposredno po pojavi na površini zemljišta. Preparat REZON se u ovoj kombinaciji primenjuje za suzbijanje velikog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova. Svoje herbicidno delovanje REZON ispoljava u vidu hloroze i nekroze korova.

Između preparata BASAR i REZON postoji izraženi sinergizam, tako da njihovom kombinacijom obezbeđujemo kompletno suzbijanje najznačajnijih uskolisnih i širokolisnih semenskih korova u kukuruzu. Značajna odlika ove kombinacije je izražena selektivnost na kukuruz u odnosu na preparate koji su se koristili u ranijem periodu, a izuzetno dobro delovanje na korovske biljke.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari