Zaštita jabuke i kruške od biljnih bolesti i insekata

Zaštita jabuke i kruške od biljnih bolesti i insekata

Zasadi jabuke se nalaze u osetljivim fenofazama što se tiče razvoja bolesti i štetnih insekata i zbog toga je neophodno nastaviti sa intenzivnim merama zaštite.

 

„U prvom redu nalaze se mere zaštite koje se odnose na sprečavanje primarnih infekcija venturije i u tom slučaju Galenika-Fitofarmacija preporučuje kombinaciju kontaktnih i sistemičnih fungicida. To su preparati Galileo i Kardinal, a sistemik Sekvenca“, objasnio je dr Predrag Milovanović.

Neophodno je obratiti pažnju i na pepelnicu.

„Što se tiče zasada gde se nalaze osetljive sorte na pepelnicu preporučuje se suzbijanje kako bismo u drugom delu vegetacije izbegli pojavu belih mladara i njihovo ručno skidanje. U te svrhe preporučujemo preparate Lunar ili Foton“, kaže Milovanović iz Galenike-Fitofarmacije.

Zaštita voćnjaka © Galenika-Fitofarmacija

Svake godine proizvođače muči i suzbijanje jabukinog smotavca, jednog od ekonomski najznačajnijih štetočina.

„Da ne bi došlo do ubušivanja u mlade plodove iz palete Galenike-Fitofarmacije preporučujemo kombinaciju Tritona sa Poluxom i Fobos EC. U slučaju jačeg napada uz Triton preporučujemo i Radar 300 EW“, objasnio je Predrag Milovanović.

Triton je novi preparat u ponudi Galenike-Fitofarmacije koji u potpunosti štiti plod od ubušivanja. U zasadima kruške jedan od najopasnijih insekata je kruškina buva.

„Galenika-Fitofarmacija od ove godine ima novi registrovani preparat Kulisa. Ako mu se doda i preparat Abastate zaštita od kruškine buve je potpuna“, zaključio je Predrag.

Sagovornik:

Predrag Milovanović, Galenika-Fitofarmacija

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.