Uz ove preparate povećava se procenat prvoklasnih jabuka

Uz ove preparate povećava se procenat prvoklasnih jabuka

Toplo vreme pogoduje razvoju plodova jabuke. Kako bi očuvali što veći procenat jabuka prve klase neophodno je nastaviti sa zaštitom i sprečiti posledice od ekonomski najznačajnije štetočine – jabukinog smotavca.

„Visoke dnevne i noćne temperature u proteklih deset dana uslovile su masovno izletanje leptira jabukinog smotavca. Jabukin smotavac nakon izletanja kopulira i odlaže jaja na zametnute plodove jabuke. Nakon piljenja iz jaja larva se ubušuje u plodić i na taj način prouzrokuje nepopravljive štete“, objasnio je Goran Jakovljević iz kompanije Agromarket.

Zaštita od čađave krastavosti jabuke

Stretegija kompanija Agromarket za suzbijanje prve generacije zasniva se na primeni tri visokoefikasna insekticida.

„Prvi insekticid u strategiji suzbijanja prve generacije jabukinog smotavca je Coragen. Reč je o insekticidu kontaktnog i digestivnog delovanja koji posle primene osigurava maksimalnu zaštitu plodova. Larve jabukinog smotavca koje se pile iz jaja u kontaktu sa Coragenom gube sposobnost hranjena i ubrzo dolazi do njihovog uginuća“, kaže Goran Jakovljević.

Zasad jabuke u Slankamenu © Agromedia 

Zbog svoje specifične formulacije Coragen se dugo zadržava na površini plodova i otporan je na spiranje kišom. Količina primene je od 0,2 do 0,25 l/ha. Posle primene ovog insekticida, deset dana kasnije neophodno je nastaviti sa zaštitom. Agromarket preporučuje upotrebu insekticida Delegate.

„Zahvaljujući saradnji Agromarketa sa kompanijom Dow AgroSciences na srpsko tržište je konačno došao insekticid Delegate. Aktivna materija ovog insekticida, spinetoram je potpuno nova, odlikuje je dobra perzistentnost i visoka efikasnost na larvene stadijume jabukinog smotavca zbog izuzetno brzog, kontaktnog i digestivnog delovanja“, rekao je Jakovljević.

Količina primene insekticida Delegate je 400g/ha. Delegate pored jabukinog smotavca vrši i odličnu kontrolu ostalih štetočina poput lisnih uvijača, lisnih minera… Odlikuje ga još i izuzetna selektivnost na korisne insekte.

Treći insekticid kojim se završava suzbijanje prve generacije jabukinog smotavca je insekticid Reldan.

Reldan je insekticid na bazi aktivne materije hlorpifos-metil, jedinog dozvoljenog insekticida iz grupe organofosfata u jabučastom voću. Karakteriše ga jaka gasna faza na osnovu koje se širi spektar delovanja, kako na larve i imaga jabukinog smotavca, tako i na ostale štetočine koje se javljaju u voćnjacima u ovom delu vegetacije“, objasnio je Jakovljević.

Zasad jabuke u Slankamenu © Agromedia

Količina primene insekticida Reldan je 2,5-3 l/ha. Primenom strategije kompanije Agromarket proizvođači će u potpunosti sačuvati maksimalni rodni potencijal svojih voćnjaka i kvalitet plodova. 

Uroš Selena je mladi voćar iz Slankamena koji se u potpunosti oslanja na stručnu službu Agromarketa.

„Meni kao mladom voćaru mnogo znači stručna pomoć Agromarketa. Još uvek nemam dovoljno iskustva, ali uz njihovu pomoć uvek ostvarim visoke prinose odličnog kvaliteta. Sarađivati sa Agromarketom je pravo zadovoljstvo“, zaključio je Uroš Selena. 

Sagovornici:

Goran Jakovljević, Agromarket

Uroš Selena, voćar iz Slankamena

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.