Uz ove mere zaštite jabuke i breskve nećete pogrešiti

Uz ove mere zaštite jabuke i breskve nećete pogrešiti

Sa podizanjem srednjih dnevnih temperatura došlo je i do kretanja vegetacije, najčešće možemo reći da se zasadi jabuka nalaze u fenofazi bubrenja i pucanja pupoljaka. Ovo je ujedno i osetljiva fenofaza kada je moguće da se u zasadima ostvari i infekcija fitopatogenom gljivom Venturijom, prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.

„Zbog toga preporučujemo da se u narednom periodu pristupi tretiranju zasada upotrebom bakarnih fungicida. Kod Galenike-Fitofarmacije našim poljoprivrednim proizvođačima je odavno poznata paleta i preporučujemo upotrebu Bakarnog oksihlorida 50, Cuprozin 35-WP ili gotove kombinacije Bakarnog oksihlorida sa mineralnim uljem Plavo ulje“, objasnio je dr Predrag Milojević.

Zašto je „Galenika-Fitofarmacija“ prvi izbor ratara?

Na ovaj način osim preventivnog tretmana u smislu suzbijanja infekcije Venturije dobija se i dodatni benefit u smislu suzbijanja fitopatogenih bakterija, u slučaju jabučastog voća radi se o bakteriji Erwinia amylovora. Takođe, potrebno je da poljoprivredni proizvođači dobro pregledaju svoj zasad i utvrde da li ima prezimljavajućih jaja, kako lisnih vaši, tako i grinja.

Pupoljci © Galenika-Fitofarmacija

Bakarnim preparatima treba dodati mineralno ulje, radi se o koncentraciji od 2-3%, odnosno 20-30 litara po hektaru gde će mineralno ulje praktično stvaranjem fizičke membrane onemogućiti disanje prezimljavajućim stadijumima insekata ili grinja, i na takav način izvršiti njihovo suzbijanje na mestu prezimljavanja“, rekao je dr Milojević.

Breskva se nalazi neposredno pred otvaranjem cvetnih pupoljaka, dug period hladnog vremena koji je za nama, koji je bio praćen i obilnim padavinama sprao je depozit primenjenih fungicida pre nastanka ovog perioda. Zbog toga je neophodno u najkraćem periodu obnoviti depozit fungicida, pre svega zbog otvaranja bočnih odnosno lateralnih lisnih pupoljaka gde još uvek ima pucanja pupoljaka, a to je ujedno i fenofaza kada može doći do infekcije kovrdžavosti lišća.

Pupoljci © Galenika-Fitofarmacija

„Zbog toga savetujemo da se u zasade breskve i nektarine uđe što pre, a kombinacija koju Galenika-Fitofarmacija preporučuje je kombinaciju Diziram 76 WG ili Galileo, koji će apsolutno produžiti period zaštite i onemogućiti da se na bočnim pupoljcima dogodi infekcija. Preporučujemo i da se ubaci jedan od insekticida zbog zaseljavanja zasada lisnim vašima i tripsima. Proizvodi koje nudi Galenika-Fitofarmacija su Fobos EC ili Talstar EC, Cipkord ili poznati Konzul“,objasnio je Predrag Milojević.

U zavisnosti od sorata i od momenta tretiranja ukoliko su već prisutni otvoreni cvetovi u zasadu potrebno je dodati nešto i za suzbijanje Monilije. Iz bogate palete Galenike-Fitofarmacije to su preparati Kubik plus, Dional, Neon, Akord, Sekvenca i naravno Atlas.

Takođe, važno je da u slučaju početka cvetanja poljoprivredni proizvođači nikako ne koriste insekticide zbog mogućnosti trovanja polinatora. 

Svi fungicidi koje Galenika-Farmacija preporučuje za korišćenje u fenofazama cvetanja su bezopasni za pčele.

Sagovornik:

Dr Predrag Milovanović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.