Prinos voćnjaka zavisi od održavanja zemljišta

Prinos voćnjaka zavisi od održavanja zemljišta

Sa pripremom zemljišta za sadnju voćaka kreće se nešto ranije kako bi zemljište sadržalo sve hranive elemente. Reč je o kontinuiranom procesu koji traje sve dok voće plodonosi. U praksi postoje više načina održavanja zemljišta, a odabir odgovarajućeg zavisi od niza faktora.

 

Uređen zasad - © Pixabay

U primarnoj proizvodnji voća postoji više načina održavanja zemljišta, a izabrani način zavisi od opredeljenja poljoprivrednog proizvođača u zavisnosti sa kojom mehanizacijom raspolaže i od klimatskih i zemljišnih uslova. Najbolje izabran je onaj način koji u određenim proizvodnim uslovima obezbeđuje najbolji razvoj gajene voćne kulture to jest korenovog sistema i da je sa ekonomske strane rentabilan.

Jalovi ugar

U proizvodnji postoji više načina održavanja zemljišta. U individualnom sektoru je najzastupljeniji jalovi ugar koji podrazumeva stalno obrađivanje zemljišta čime se uništavaju korovi i pozitivno deluje na vodni, vazdušni i toplotni režim u zemljištu, ali nedostatak ovog načina održavanja je da dolazi do osiromašenja zemljišta humusom i mikroorganizmima.

Feromonske klopke olakšavaju praćenje brojnosti insekata u voćnjaku

Često se jalovi ugar koristi u kombinaciji jalovi ugar i herbicidna traka gde se međuredni prostor obrađuje, a u redu se tretira određenim herbicidima u zavisnosti od korovske flore: Tu je i jalovi ugar i plastična folija gde je folija postavljena u rednom prostoru a međuredni prostor se obrađuje.

U savremenoj voćarskoj praksi se sve više koristi sistem malča. Ovaj način ima dosta primenu gde ima uslova za navodnjavanje i gde je suma godišnjih padavina preko 800 mm vodenog taloga koji su dobro raspoređeni u toku letnjih meseci.

Pogodan je i za vlažna zemljišta i glinovita plitkog fiziološkog profila. Ovim načinom se zemljište veštački zatravi u međurednom prostoru koji se kosi 5-8 puta u toku godine a redni prostor se održava herbicidima ili bočnim rotofreziranjem.


Kada zalivati voćnjak

Održavanje voćnjaka - © Pixabay

Ledina, malčiranje ili zastiranje

U određenim humidnim uslovima i brdsko planinskim krajevima se zemljište održava i u vidu ledine gde se na celoj površini veštački ili prirodno zatravi i kosi 2 – 3 puta ili više tokom godine čime se zemljište štiti od erozije.


Zemljište se u određenim zasadima održava i malčiranjem ili zastiranjem zemljišta gde se čitav prostor oko voćke pokriva različitim materijalom organskog ili neorganskog porekla u cilju sprečavanja evaporacije i nicanja korova.

U mladim zasadima se u početku mogu gajiti i određene kulture ili uzrodnice: pasulj, bob i druge mahunarke. U poslednje vreme sve više se upotrebljavaju herbicidi u održavanju voćnjaka ali se mora pažljivo raditi i moraju se znati određene doze primene, vreme primene i izbor herbicida prema prisustvu korovske flore.


Saveti za pravilnu prihranu mladih voćnjaka

Za koji način održavanja zemljišta ćemo se opredeliti zavisi od reljefa i  ekspozicije terena, klimatskih i zemljišnih uslova a naročito od gajene voćne kulture i mikroklimata određenog područja.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: mr Mitić Aleksandar PSSS Leskovac

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica