Počela je berba jabuka – na šta je trenutno važno obratiti pažnju?

Počela je berba jabuka – na šta je trenutno važno obratiti pažnju?

U toku je berba jabuke – kraljice voća. Ono što je vrlo važno znati nakon berbe ove voćne kulture je to na koji je pravilan način skladištiti, i koji se problemi javljaju prilikom čuvanja plodova. Na ovu temu za naš portal govori Marija Kolundžija, inženjer zaštite bilja. Proizvođači jabuka, ove informacije obavezno trebate znati!

Jabuka Foto:Pixabay

Plodovi jabuke u hladnjaču moraju ući zdravstveno ispravni

Kako kaže naša sagovornica, jabuka je voćna vrsta koja se najduže čuva i jedina koje se čuva duže od nekoliko meseci, faktički 5,6 dok se duge koštičave voćne vrste čuvaju do jednog meseca u komori, sa izuzetkom kruške koja se čuva malo duži vremenski period. Počela je berba ranih sorti jabuke, prvenstveno sorte Gala.

„Ono što je važno da bi nam se voće čuvalo u hladnjači što duže je da uđe u nju zdravstveno ispravno, to jest da ne uđe sa određenim patogenima u hladnjaču. Ako uđu plodovi koji imaju u sebi simptome patogena, taj inokul se može širiti u komori, mislim prvenstveno na čađavu krastavost (Venturia inaequalis), ali mi se nadamo da su plodovi koji nam ulaze u komoru dobro zaštićeni i nema simptoma navedene bolesti“, rekla je Kolundžija.

Monilija je važan skladišni patogen

Ističe da kada se govori o drugim skladišnim patogenima, a prvenstveno misli na gljive iz roda Monilija (Monilinia fructicola i Monilinia fructigena)  i na gljive Colletotrichum, to su patogeni od kojih radimo zaštitu u toku vegetacije, znači plodovi koji ulaze u komoru trebaju biti zaštićeni dobro od ovih prouzrokovača bolesti, prvenstveno se misli na rod monilija.

Tretmane trebamo raditi 15 dana pre berbe i 7 dana pre berbe. Tu imamo aktivne materije koje imaju dosta kratku karencu, znači Fludioksonil (3 dana karence ili 7 dana), to su sve aktivne materije koje imaju karencu 7 dana za skladišni tretman pre berbe.

Povrede od berbe ili od insekata mogu biti ulaz za patogene

Ono što je takođe važno, ističe ona, je da patogeni prave uslove za infekciju kada imamo vlažno vreme i kada su temperature visoke. Leto je bilo relativno suvo, sem što su unazad desetak dana prisutne padavine, ali proizvođači ne treba da se zavaraju.

„Proizvođači trebaju da znaju da bez obzira što nam se za naredni period predviđa suvlje vreme i te jutarnje rose koje prosto imamo zbog razlike u temperaturi mogu stvoriti uslove za razvoj skladišnih patogena. Ono što patogeni traže su određena spoljna mesta, ulazi. To mogu da budu povrede od berbe, mogu da budu povrede od insekata. Svaki taj plod koji nam kasnije u toku skladištenja pokaže simptome to jest bude zaražen različitim gljivičnim bolestima, sa sobom povlači i plodove oko njega“, naglašava Kolundžija za AGROmedia portal.

Zbog toga je važno, dodaje, da proizvođači za sorte jabuke koje su ostale urade ozbiljne tretmane od skladišnih patogena upravo zbog toga što nikad ne znaju kada će robu prodati, koliko će se ta roba čuvati u skladištu.

Jabuke Foto:Pixabay

Stenice ili smrdibube tražiti u gornjem delu krošnje

Još jednu stvar ističe koja je vrlo važna kada je reč o tretmanima pri kraju i na koju u ovom periodu treba obratiti pažnju kada je reč o sortama koje se neće brati u naredne dve nedelje i duže su stenice ili smrdibube.


Halyomorpha halys je štetočina koja može praviti ozbiljne probleme u poslednjem delu vegetacije jabuke, prvenstveno mislim na sorte koje će se najkasnije brati – Greni Smit, Fudži i Pink Lejdi, dakle na sorte koje dolaze u oktobru. Zašto? Zato što biljke kojima se ona hrani, prvenstveno mislim na soju, se skidaju, žnje se soja, nema je i ona mora negde dopunski da se hrani da bi mogla da završi razviće“, navodi Marija Kolundžija.

Kako kaže, radi se insekticidima sa kraćom karencom iz grupe piretroida čija je karenca 7 dana. Stenice su nešto što može da prevari, jer ih neprimećujemo. Naša sagovornica ističe da njih treba tražiti u gornjem delu krošnja, ako su protivgradne mreže u gornjim visinama zasada. Ako vidimo ili larve ili imaga, to jest prisutnost jedinki stenica, obavezno je raditi tretmane jer štete od istih mogu biti vrlo ozbiljne.

Monilija i stenice su karantinski patogen /štetočina

„Još jednu vrlo bitnu stvar je važno napomenuti – monilija i stenica su karantinski patogeni ili štetočine za većinu zemalja, pa nam faktički takvi plodove ne mogu ići u izvoz u druge zemlje, ili možemo ako izvezemo neke kamione sa ploblematičnim plodovima jabuke, dobiti zabranu za to nešto drugo što i dalje stoji u komorama“, zaključuje za kraj naša sagovornica.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica