Ovo morate da znate ako želite da podignete voćnjak

Ovo morate da znate ako želite da podignete voćnjak

U životu svakog voćara postoji nekoliko stvari koje se ne rade tako često i za koje je potrebno određeno planiranje. Jedna od takvih stvari je i podizanje voćnjaka. Pre same sadnje, izrada plana za podizanje voćnjaka mogu biti od velike pomoći prilikom organizacije. Evo šta sve treba uzeti u obzir.

Podizanje voćnjaka - © Pixabay 

1. Napravite plan

Planiranje zasada voćnjaka oduzeće vam određeno vreme, ali će se na kraju isplatiti. Preporučuje se da iscrtate plan, kako će izgledati vaš voćnjak. Prvo unesite izgled terena i već postojeća obeležja i pomoćne zgrade. Nakon toga počnite da ucrtavate vaša stabla i dodajte po jedan krug oko svakog stabla.

Ovaj krug bi trebalo da označava koliko će krošnja biti velika. Savetuje se da vodite računa pri samoj sadnji, o širini tog kruga, kako ne bi došlo to preklapanja i sudaranja krošnji u kasnijem dobu razvoja voćaka.

Podizanje voćnjaka - © Agromedia

2. Upoznajte se sa terenom i klimom

Dobro upoznajte vašu zemlju, izračunajte koliko prostora imate za sadnju voćnjaka. Imajte u vidu na okolna drveća, ako postoje, da li mogu da utiču na vašu proizvodnju.

S obzirom na to da se položaj bira samo jednom, potrebno mu je posvetiti potpunu i ozbiljnu pažnju. Najvažniji činioci koji utiču na izbor terena jesu ekološki odnosno mikroklimatski uslovi. Stoga je potrebno širu okolinu budućeg uzgojnog područja s obzirom na važnije klimatske činioce (reljef, nagib, ekspoziciju i izloženost vetrovima) dobro istražiti i poznavati.

Podizanje voćnjaka - © Agromedia 

Padavine

Od količine i rasporeda padavina po mesecima zavisi i planiranje navodnjavanja zasada. Poznavanje broja kišnih dana će nam omogućiti dobru organizaciju navodnjavanja u najboljim rokovima.

Nadmorska visina

Vrlo važni su i podaci o učestalosti i jačini pojave magle. Vlažnost vazduha i nadmorska visina, takođe, su od posebne važnosti za proizvodnju voća.

Pojava vetra

Pojavu vetra, njegovu jačinu i učestalost smerova (ruža vetrova) potrebno je snimiti kako bi se donela odluka o potrebi osiguranja zaštitnih pojaseva. Prema učestalosti po godinama treba analizirati i pojavu ranih jesenjih i kasnih prolećnih mrazeva.

Podizanje voćnjaka - © Agromedia 

3. Odaberite zemljište

O izboru zemljišta, takođe, treba voditi računa i potrebno mu je posvetiti pažnju. Pre svega treba istražiti fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta, postojanje podzemnih voda, mogućnost zadržavanja nadzemnih voda na površini i drugih važnih činioca. Treba voditi računa da biljke dobijaju dovoljno sunčeve svetlosti i da je dobra drenaža zemljišta. Ako je zemljište nije bogato nutritijentima treba ga obogatiti.

Kako da pravilno uzmete uzorak za analizu zemljišta

To što je zemljište loše ne treba da vas spreči da gajite voće. Korišćenjem komposta, đubriva i malča povećava se plodnost zemljišta. Naravno to je proces koji traje godinama, pa će vaše biljke rađati manje ili sporije rasti, ali je svakako moguće da se takvo zemljište oplemeni. 

Podizanje voćnjaka - © Pixabay 

4. Vodite računa o sadnji

Potrebno je voditi računa da iste vrste budu posađene jedne do drugih, ako u voćnjaku imate više vrsta voćaka. Ovakvim sađenjem olakšava se oprašivanje, orezivanje i prskanje i naravno ovako voćnjak izgleda organizovano i uredno. Ovde treba znati koliko u visinu i širinu rastu vaša stabla kako bi ostavili dovoljno prostora za svaku biljku.

U zavisnosti od vrste voća koju gaijte, biće vam potrebni oprašivači, neke vrste se oprašuju same, a za neke vam je potrebna druga vrsta u potpunosti. Pre sadnje istražite detaljno načine oprašivanja vrste koju gajite i prema tome planirajte sadnju određenog broja stabala za oprašivanje. Oprašivači moraju biti “niz vetar” tako da polen može doći do svih cvetova, a predlaže se da budu na krajevima voćnjaka. Naravno kod većih zasada saditi na određeni broj redova. 

Pravilnik za udruženu sadnju biljaka

Podizanje voćnjaka - © Agromedia 

5. Dobro isplanirajte troškove

Takođe, pored ovakvih stvari treba planirati i potrebnu mehanizaciju, izvor vode, objekte, puteve, radnu snagu, struju i na kraju plasiranje proizvoda

Dobro planiranje pomoćiće vam da organizujete voćnjak, posao, obaveze i troškove. Takođe, biće vam lakše da odredite ciljeve i hitnost poslova, prednosti i mane vašeg voćnjaka i biti u mogućnosti da eventualne mane otklonite na vreme.

SAZNAJTE: 7 osnovnih pravila za podizanje organske bašte (za početnike)

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.