Otpadanjem plodovi voćaka gube aromu i šećer – Evo šta uraditi

Otpadanjem plodovi voćaka gube aromu i šećer – Evo šta uraditi

Pojava otpadanja plodova kod nekih voćnih vrsta, a naročito kod jabuke, posebno je česta pojava u junu, pred samu berbu. Prilikom otpadanja, plodovi se povređuju, ostaju sitniji, gube kvalitet i aromu. Da bi se otpadanje plodova svelo na najmanju moguću meru, potrebno je obezbediti odgovarajuće uslove. Evo zbog čega se to dešava i o čemu morate voditi računa.

Otpadanjem plodovi voćaka gube aromu i šećer - © Pixabay

Svaka voćna vrsta obrazuje znatno veći broj cvetova nego što zameće i donosi plod. Jabuka obrazuje oko 100.000, a kruška oko 90.000 cvetova. Od ovog broja dovoljno je da se kod kruške razvije u plodove 3-8%, a kod jabuke 3-4% cvetova, u zavisnosti od krupnoće plodova.

Kod koštičavih voćaka, zbog znatno sitnijih plodova, potrebno je da se veći broj cvetova razvije u plodove – od 12 do 15%. Malina u toku vegetacije obrazuje oko dva miliona cvetova po hektaru.

Veliki broj cvetova i plodova otpada i to redovno, povremeno ili neredovno. Ovo opadanje zavisi od više činilaca, od kojih su najčešći: odsustvo od oplođenja, preobilno zametanje plodova i nedovoljna ishrana tek zametnutih plodova.

Otpadanje cvetova ili tek zametnutih plodova javlja se radi svođenja plodova na određeni broj prema snazi voćke. Cvetovi otpadaju zbog odsustva oplođenja. Tek zametnuti plodovi otpadaju zbog uginuća, pojave biljnih bolesti, štetočina ili zbog prohladnog vremena.

Otpadanjem plodovi voćaka gube aromu i šećer - © Pixabay

Dešava se da zbog slabe ishrane svi plodovi otpadnu ili pri dobrom stanju ishrane voćke svi plodovi ostanu i počnu da se razvijaju. Masovno otpadanje nastaje kasnije, na oko 15 do 30 dana posle cvetanja. To znači da se otpadanje plodova odvija u talasima, kod jabučastih voćaka u dva, a kod koštičavih u tri talasa.

Junsko otpadanje nastaje krajem maja ili početkom juna pod uticajem različitih biološki, fizioloških, ekoloških i patoloških faktora. Ovo otpadanje, ukoliko je umereno, predstavlja korisno proređivanje i svođenje broja plodova prema snazi voćke. Međutim, može biti i masovno ako je ishrana voćaka slaba ili zbog pojave neke gljivične bolesti ili štetočina.

Da bi se junsko otpadanje plodova svelo na najmanju moguću, odnosno normalnu meru, potrebno je da se obezbede uslovi za normalno oprašivanje i oplođenje voćaka, kao i njihova pravilna ishrana.

Pojava otpadanja normalno razvijenih plodova pred samu berbu česta je kod mnogih voćnih vrsta, a naročito kod jabuka. Ono nastaje pod uticajem bioloških i ekoloških činilaca, a kod voćki koje izgube izvesnu količinu lišća, usled pojave gljivičnih bolesti ili štetočina ili kada su plodovi masovno crvljivi.

Otpadanjem plodovi voćaka gube aromu i šećer - © Pixabay

Ova pojava nepovoljna je za voćarsku proizvodnju zato što se plodovi pri otpadanju povređuju, sitniji su, lošijeg kvaliteta, s vrlo malo šećera i bez arome. Takođe, ova pojava navodi proizvođače na ranu berbu, što se nepovoljno odražava na kvalitet i na visinu ukupnog prinosa.

Preterano otpadanje plodova pred berbu može se uspešno sprečiti prskanjem plodova na grani fitohormonalnim stimulansima i pravilnom zaštitom voćaka od bolesti i štetočina tokom vegetacije.

Autorka: dipl. inž. Magdalena Todorović, PSSS Prokuplje

Tekst je originalno objavljen u časopisu Poljoprivrednik

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.