Odabir i raspored sorti oraha u voćnjaku

Odabir i raspored sorti oraha u voćnjaku

Adekvatno planiranje voćnjaka, odabir sadnica i odgovarajući raspored igraju veoma važnu ulogu za ostvarivanje visoke rodnosti oraha.

Orah - © Pixabay

Za normalan rast i razvoj oraha, redovno plodonošenje i dobijanje visokih prinosa kvalitetnih plodova potrebno je ispunjenje određenih uslova, u prvom redu klimatskih i zemljišnih. Poznavanje uslova zemljišta i klime koji su najpogodniji za gajenje oraha omogućava i izbor najpovoljnijeg staništa za njegovo gajenje i primenu agrotehnike koja će omogućiti sigurnu i ekonomičnu proizvodnju.

Dobro izabrane sorte su jedna od garancija rentabilne proizvodnje. Posebno je značajno za orah, kod kojeg je izražena dihogamija ( nepodudaranje vremena sazrevanja muškog i ženskog gametofita ). Razlike u kvalitetu ploda oraha su više izražene nego kod bilo koje voćne sorte. Isto važi i za rodnost, otpornost prema biljnim bolestima i štetočinama, a pogotovo za otpornost prema poznim prolećnim mrazevima, jer razlike u početku vegetacije kod pojedinih sorti oraha može biti i veći od dva meseca.

Za dobar rod oraha potrebno je da se oplodi 50-80%, pa i više formiranih ženskih cvetova, a on se može obezbediti samo ako ima dovoljno oprašivača i koji su pravilno raspoređeni u zasadu. Najbolje je da se sade dve glavne sorte i dve do tri sorte oprašivača. Kod izbora oprašivača treba voditi računa da kvalitetan polen bude obezbeđen u toku celog perioda cvetanja glavnih sorti. Pri izboru sorte za reone u kojima se javljaju pozni prolećni mrazevi treba odabrati one sa kraćom vegetacijom. Treba znati da je važniji početak vegetacije, a ne vreme cvetanja, zato što od mraza stradaju mladari iz kojih se razvijaju ženski cvetovi koji donose rod.

Hranjiva i lekovita svojstva oraha

Pravilan raspored sorti u zasadu, gde su dve glavne sorte obeležene brojevima 1, 2, a oprašivača 3, 4 i 5.

3 4 5 1 1 1 3 4 5 1 1 1 3 4 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 5 3 2 2 2 4 5 3 2 2 2 4 5 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 3 4 1 1 1 5 3 4 1 1 1 5 3 4
1 1 1

Glavna sorta:   Sorta oprašivač:


Šampion          -G-139, Jupiter, rasna
-Rasna              -Jupiter
-Kasni rodni      – Kasni grozdasti,NS kasni
-G-139            – Šampion, Jupiter
-Elit                – G-139,Kasni rodni
-Jupiter           -G-139,Rasna,Šampion

Pored ovih glavnih sorti, kao glavne sorte se mogu koristiti i sorte koje se preporučuju za gajenje u vinogradarskoj zoni: Šejnovo, Srem, Tisa, Bačka, koje daju odlične rezultate.

Krcanje oraha - © Pixabay


Pored terminalnih oraha, sve veću popularnost stiču i sorte lateralnog tipa rađanja (u koje spadaju i Rasna i Novosadski kasni rodni-60% roda na lateralnim pupoljcima). Preporučene sorte za sadnju koje se nalaze i na sortnoj listi priznatih sorti su: Čendler-oprašivači Franket i G-139; Pieral-oprašivači Franket i Fernet; Tulare-oprašivači Franket; Fernor-namenjen hladnijim krajevima oprašivač Fernet.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe


Autor: Dipl. inž. voćarstva i vinogradarstva Mihajlo Žikić 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica