Najbolje rešenje za suzbijanje kruškine buve

Na putu između Neština i Suseka, u zasadu kruške, površine 2 hektara, obavljeno je prskanje preparatom FeSil, kompanije Nutrileaders. Rezultat : Uspešno suzbijanje kruškine buve, ali i drugih sitnih insekata.

„Kruškina va je verovatno najveća štetočina kruške, može značajno da umanji kvalitet ploda i proizvođači se sa njom neprestano bore“, rekao je Rajko lazić iz kompanije Nutrileaders.

Kruškina buva sve vreme siše živac okolo i to su obično šećeri koje izbacuje sa slatkim aminokiselinama, on izbaci mednu rosu koja prlja lišće i plodove. Ne utiče bitno na prinos, ali imate dodatni problem sa pranjem i kvalitetom, ako list pocrni, smanjena je fotosinteza, neophodno je držati je pod kontrolom“, objasnio je dr Marko Injac.

Kruškinu buvu nije moguće suzbiti hemijskim sredstvima, postoji sistem mera.

„Rešenje nije jednostavno, koriste se različiti insekticidi. Tokom celog leta i proleća traje borba protiv kruškine buve. FeSil nije insekticid, ali ima insekticidno delovanje, kruškina buva ne može da stekne rezistentnost na njega, on nema karencu i nema opasnosti po plodove“, kaže Rajko Lazić.

 Kruškina buva u voćnjaku © Agromedia

Trodimenzionalni film koji FeSil stvara na listu biljke sastavljen je od gvožđa, pa se njegovim nanošenjem vrši ishrana biljaka. FeSil nema hemijsko dejstvo na insekte, deluje brzo i nema karencu.

„FeSil čisti biljku i snižava populaciju kruškine buve i za 60-70 odsto. Preparat je veoma efikasan za zapuštene voćnjake“, objasnio je Rajko Lazić.

„Preparat deluje tako što ih guši, čim ostanu bez kiseonika, gotove su“, rekao je Milan Teodorčević iz kompanije Tomsin.

Kruške u Neštinu © Agromedia

Damir Brnja, voćar iz Neština, kaže da Fesilu nema zamene, naročito u junu i julu kada su visoke temperature. 

FeSil koristim već dve godine jer sam imao jak napad buve, probao sam različite insekticide, ali problem bude u junu i julu kada je vruće, tada insekticidi nisu dovoljni, slučajno sam otkrio FeSil i posle prvog prskanja sam video rezultate za deset minuta, sada ga kupujem u velikim količinama i obezbedim se na vreme“, rekao je Damir Brnja iz Neština.

Stručna služba kompanije Nutrileaders pomaže proizvođačima na terenu da dođu do što većeg prinosa i što boljeg kvaliteta ploda. Reč je o specifičnim preparatima koji zadovoljavaju kriterijume i najstrožih tržišta.

Sagovornici:

dipl. inž. Rajko Lazić, Nutrileaders

dr Marko Injac

dipl. inž. Milan Teodorčević, kompanija Tomsin

Damir Brnja, voćar iz Neština

 

Komentari