VOĆARI OPREZ: Aktuelna zaštita i preporuke za breskve, nektarine, borovnicu i maline!

VOĆARI OPREZ: Aktuelna zaštita i preporuke za breskve, nektarine, borovnicu i maline!

OSETLJIVE faze razvoja voća sada se nalaze u trci sa vremenom!

Zaštita BRESKVE I NEKTARINE

cvet breskve proleće

Breskve i nektarine su u osetljivim fazama razvoja na infekciju od strane prouzrokovača monilioze koštičavog voća. Obavezno treba pratiti vremensku prognozu i delovati preventivno pre padavina!

Ulazak bresaka i nektarina u osetljivu fazu cvetanja nosi sa sobom rizik od infekcije prouzrokovačem monilioze koštičavog voća u vlažnim uslovima!

Breskve i nektarine ulaze u fazu kada su osetljive na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa). Ovaj patogen prezimljava u obliku micelije u rak ranama na kori zaraženih grana, kao i u mumificiranim plodovima tako da je preporuka proizvođačima da sve što može da predstavlja potencijalni izvor zaraze treba izneti iz voćnjaka kako bi se smanjio infekcioni potencijal navedenog patogena.

Rane i srednje sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi od početaka do punog cvetanja (BBCH 61- 65), dok se kasne grupe zrenja nalaze u fazi vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci (BBCH 55).

U fazama cvetanja i u vlažnim uslovima, breskve i nektarine su osetljive na infekciju od strane prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa).

Pred nama je  nestabilan vremenski period sa padavinama, što može stvoriti povoljne uslove za infekciju cveta gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilinia laxa).


Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada sa ciljem utvrđivanja faza razvoja, kao i redovno praćenje vremenske prognoze.

Naredne nedelje se predviđa promenljivo vreme sa mogućim padavinama. Ukoliko dođe do padavina mogu se stvoriti povoljni uslovi za ostvarenje infekcije ovim patogenom.

Preporuka voćarima je da, u breskicima  gde je počelo cvetanje, sprovedu preventivni tretman pre najavljenih padavina, u cilju zaštite od ove bolesti nekim od sledećih preparata:


U zasadima koji su ušli u fazu cvetanja,  pred najavljene padavine se preporučuje preventivna primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil)  u količini od 0,3 do 0,5 kg/ha,
  • Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05%,
  • Neon ili Diverto (a.m. ciprodinil) u količini 0,5 l/ha,
  • Pehar (a.m. pirimetanil ) u količini 2 l/ha,
  • Akord ili Lira (a.m. tebukonazol) 0,75 l/ha,
  • Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1%,
  • Fontelis (a.m. pentiopirad) u količini 1,2 l/ha,
  • Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini od 0,562 – 0,75 kg/ha.

Prilikom primene pesticida treba preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača. U periodu cvetanja voća zabranjena je primena insekticida!


 

Vreme je za zimski tretman u zasadima BOROVNICA!

 

Zasadi borovnica na području Novog Pazara se nalaze u fazi od mirovanja do početak bubrenja pupoljaka BBCH (00-01).

U toku je rezidba u zasadima borovnica u našem regionu.  Rane nastale rezidbom predstavljaju ulazna vrata za infekciju brojnim patogenima. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da se nakon završene rezidbe a pre najavljenih padavina  sprovede prvi preventivni hemijski tretman, sa ciljem dezinfekcije rana kao i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti. Za sprovođenje tretmana preporučuje se primena registrovanog preparata na bazi bakra uz dodatak mineralnog ulja. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da se tretman sprovede kombinovanjem preparata:

 

  • Cuprablau Z 35 WP (a.m. bakar- oksihlorid), u količini 2-3 kg/ha

+

  • Galmin (mineralno ulje), u količini 20 l/ha.

Prilikom planiranja tretmana treba imati u vidu da su za naš region od ponedeljka moguće padavine.

Preporuka je da se tretman izvede po suvom i mirnom vremenu, sa većom količinom rastvora kako bi depozit pokrio sva mesta prezimljavanja patogena.

 

U malinjacima je toku rezidba i vezivanje izdanaka nakon čega bi trebalo sprovesti i hemijske mere zaštite

malina proleće

Zasadi malina se nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

U zasadima malina u toku je rezidba i vezivanje izdanaka. Prilikom ovih radova u špaliru bi trebalo odabrati 4 – 6 zdravih izdanaka po dužnom metru, a izdanke sa simptomima kestenjaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium) i izdanke sa simptomima zadebljanja koje nastaju usled napada malinine muve galice (Lasioptera rubi), treba orezati do osnove, izneti iz zasada i spaliti.

Nakon sprovedenih navedenih agrotehničkih mera, preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana nekim od navedenih preparata:

Everest (bakar – hidroksid) u koncentraciji 0,4% ili

Cuprozin 35 WP (bakar – oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

Nordox 75 WG (bakar – oksid) u koncentraciji 0,2%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi insekata i grinja, preporučuje se primena preparata Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 2%.

Tretman bi trebalo sprovesti po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica