Kako se sortiraju i klasifikuju maline

Kako se sortiraju i klasifikuju maline

Plodovi maline po kvalitetu mogu se podeliti u tri klase, a u normalnim uslovima mogu da čuvaju do 2 dana.

Malina - © Pixabay

Plodovi maline se prema kvalitetu klasiraju u tri klasne  kategorije: plodovi ekstra kvaliteta, plodovi I klase i plodovi II klase.

Klasifikacija plodova:

  • Ekstra klasa – plodovi treba da imaju oblik, razvijenost i boju karakterističnu za sortu, kao i da budu bez čašica.
  • I klasa – plodovi treba da budu pravilno razvijeni, ujednačeni po veličini i zrelosti i sa bojom karakterističnom za datu sortu. Mogu sadržati do 5% plodova sa čašicom.
  • II klasa – plodovi po kvalitetu ne zadovoljavaju kriterijume prethodne I klase. Mogu biti neujednačene zrelosti i da sadrže do 10 % plodova sa čašicom.

Plodovi maline ekstra i I klase pakuju se u male plitke letvarice koje moraju biti u ramovima. Plodovi za upotrebu u svežem stanju mogu da se pakuju i u male kutije od parafinisanog kartona, ljuštenog drveta, perforirane plastike ili stiropora, u koje staje od 0,25 do 1 kg plodova.

Plodovi namenjeni zamrzavanju, beru se u otvorene plitke letvarice u dva sloja, radi lakšeg zamrzavanja.
Plodovi namenjeni za preradu u sokove mogu da se beru i u dublje zatvorene sudove.

U običnim uslovima plodovi maline mogu da se čuvaju 1 do 2 dana. Na temperaturi od 0°C i relativnoj vlažnosti vazduha 85-90 % plodovi maline mogu da se sačuvaju 3 do 8 dana. Pre iznošenja plodova maline iz rashladnih komora na tržište, potrebno je plodove držati 10-15 časova u komori na t 6-8°C, čime se sprečava orošavanje plodova, što bi dovelo do gubljenja na njihovom kvalitetu, odnosno kvarenja. Duže čuvanje plodova može se postići zamrzavanjem, odnosno konzervisanjem pomoću sumporaste ili mravlje kiseline.

Plodovi namenjeni za zamrzavanje prvo se po prijemu u hladnjaču ohlade na 0-2°C, a zatim zamrzavaju na t od -35 do -40°C. Na taj način zamrznuti plodovi mogu da se čuvaju na t od -18 do -20°C i preko godinu dana.
 
Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: Dipl. inž. Gvozdić Ljiljana

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.