Tinktura karanfilića i BELI LUK za lečenje TOVNIH PILIĆA

Tinktura karanfilića i BELI LUK za lečenje TOVNIH PILIĆA

Nedavna studija je ispitala mogućnost da tinktura karanfilića  i beli luk zamene antimikrobne lekove kod tovnih pilića koji pate od nekrotičnog enteritisa. Došli su nekih zanimljivih nalaza o tome kako se tovni pilići mogu lečiti na alternativan način.

nekrotični-enteritisNekrotični enteritis može dovesti do ogromnih gubitaka - ©Pixabay

Nekrotični enteritis košta globalnu industriju živine preko 6 milijardi američkih dolara godišnje. Klinički oblik može izazvati iznenadnu smrtnost jata do 50% u teškim slučajevima, dok subklinički oblik može smanjiti unos hrane i povećanje telesne težine, narušiti svarljivost i stvoriti dijareju.

Za kontrolu nekrotičnih enteritisa, obično se primenjuju antimikrobni lekovi u hrani. Međutim, njihova zabrana i ograničenje je rezultiralo sve većim interesovanjem za alternative sa biljnim ekstraktima.

Beli luk i eugenol imaju lekovita svojstva

Poznato je da neka bioaktivna jedinjenja dobijena iz biljaka imaju antimikrobna, antifungalna, antivirusna i antioksidativna svojstva. Beli luk i metaboliti belog luka imaju upravo ova svojstva. Istraživači su pokazali da je fenolno jedinjenje, eugenol, takođe pokazalo ove efekte.

Grupa istraživača je stoga osmislila studiju za procenu efikasnosti ovih biljnih ekstrakata na performanse tovnih pilića podvrgnutih kliničkom nekrotičnom enteritisu. Takođe su želeli da utvrde efekat kombinacije biljnog ekstrakta i antimikrobnih sredstava.

beli-lukBeli luk ima brojna lekovita svojstva - ©Pixabay

Kako je izgledala studija?

Ukupno 960 pilića mešovitog pola nasumično je raspoređeno u 6 tretmana ponovljenih 8 puta sa po 20 ptica. 6 tretmana su bili sledeći:

  • UC: Neizazvana kontrola, bez aditiva ili antimikrobnih sredstava u hrani
  • CC: Izazvana kontrola, bez aditiva ili antimikrobnih sredstava u hrani
  • PE: Izazvana grupa plus biljni ekstrakt koji sadrži 10% eugenola i 10% tinkture belog luka u količini od 100 delova na milion (ppm)
  • AM: Izazvana grupa plus antimikrobni lekovi koji sadrže 50 ppm svakog aktivnog jedinjenja narazina i nikarbazina
  • FAP: Izazvana grupa plus puna doza antimikrobnih sredstava sa biljnim ekstraktom
  • HAP: Izazvana grupa plus pola doze antimikrobnih sredstava sa biljnim ekstraktom u fazi startovanja, uzgoja i završetka.

Kako je nekrotični enteritis umanjen tokom istraživanja

Početna faza (dan od 0 do 9) – U početnoj fazi, primećeno je povećanje telesne težine, unosa hrane, stope konverzije hrane i opšte sposobnosti bili su konzistentni u svim grupama.


Faza uzgoja (od 9. do 21. dana) – U fazi uzgoja, tovni pilići u CC grupi, u poređenju sa grupom UC, značajno su smanjili unos hrane, prirast telesne težine i sposobnost za život, i povećanu stopu konverzije hrane. Dodatak biljnog ekstrakta značajno je poboljšao stopu konverzije hrane u grupi UC u poređenju sa CC grupom.

Ptice u grupi PE su pokazale brojčano poboljšanje životnih uslova (3,9%) u poređenju sa CC grupom. U poređenju sa AM grupom, ptice hranjene PE imale su veću stopu konverzije hrane, veći prirast telesne težine i sposobnost za život. Štaviše, ptice hranjene FAP-om imale su sličan prirast telesne težine, unos hrane, stopu konverzije hrane i sposobnost za život, a ptice hranjene HAP-om imale su niži unos hrane, prirast telesne težine i veću stopu konverzije hrane u poređenju sa AM grupom. Sposobnost za život je bila konzistentna u obe grupe za lečenje.

Završna faza (21. do 35. dan) – U završnoj fazi, dodatak PE značajno smanjuje stopu konverzije hrane u poređenju sa CC grupom. U poređenju sa AM grupom, ptice koje su hranjene PE imale su nižu stopu konverzije hrane i povećanje telesne težine, ali sličnu sposobnost za život. Živina koja je hranjena FAP i HAP imale su sličan prirast telesne težine, unos hrane, stopu konverzije hrane i životnu sposobnost u poređenju sa AM grupom.


Eugenol i beli luk imaju potencijal da ublaže nekrotični enteritis

Ova studija je pokazala da uključivanje u ishranu mikrokapsuliranog proizvoda sastavljenog od eugenola i tinkture belog luka ima potencijal da poboljša performanse i zdravlje creva i da smanji ozbiljnost kliničkog nekrotičnog enteritisa.

 


Izvor: All About Feed

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica