Šta sve treba znati za uspešnu inkubaciju jaja

Šta sve treba znati za uspešnu inkubaciju jaja

Ukoliko planirate da se bavite tovom pilića potrebno je znati kako da pravilno inkubirate jaja. Savete kako da obavite ovaj posao daje Radovanović Branislav iz Poljoprivredne Savetodavne i Stručne Službe Mladenovac.

Izleganje pilića

 

Dezinfekcija

Priplodna jaja koja dolaze sa živinarskih farmi u određenoj ambalaži smeštaju se u inkubatorsku stanicu. Prvo, jaja dolaze u prostoriju za fumigaciju gde se parom, sa 2-3% kalijum permanganata, dezinfikuju u trajanju od nekoliko minuta.

Samo za početnike: 9 koraka za isplativ uzgoj kokošaka

Smeštaj pre inkubatora

Posle toga odlaze u inkubatore, predležionike u kojima borave 18 dana. Nakon toga se smeštaju u inkubatore (izvodnike) gde borave 3 dana, kada 21-og dana počinje ležanje pilića.

Šta su inkubatori i kako funkcionišu

Inkubatori za ležanje pilića su specijalizovane „mašine“ sandučastog oblika većih ili manjih dimenzija u kojima vladaju odgovarajući (kontrolisani) uslovi neophodni za proizvodnju (ležanje) pilića.

Inkubatori mogu biti veći ili manji u zavisnosti od potreba. Kod nas se danas i u poslednjih nekoliko desetina godina koriste inkubatori marke Simplex, Bekoto, Pass Reform i mnogi drugi.

Ovi inkubatori primaju veliku količinu jaja tako da u manje staje od nekoliko hiljada do onih većih koji mogu primiti stotine hiljada jaja odjednom.

Pilići


U samim inkubatorima nalaze se određeni broj kolica, na kojima su smešteni lesovi (ramovi) za pakovanje jaja.
Ovi ramovi povezani su sa elektronskim uređajima, pa se u određenim vremenskim intervalima jaja okreću pomoću mehanizma za okretanje. Ovo je neophodno kako se zametak ne bi zalepio za ljusku i tako uginuo.

Temperatura

U inkubatorima vlada odgovarajuća temperatura neophodna za leženje pilića. Ona najčešće iznosi oko 37,8 stepeni celzijusovih plus, minus 1 stepen manje ili više, kada elektronika na inkubatoru reaguje i temperaturu vraća na zadati nivo od 37,8 stepeni celzijusovih.

8 saveta kako da povećate nosivost vaših koka nosilja


Vlaga

Takođe, treba napomenuti da vlaga unutar inkubatora mora biti takva da se spreči isušivanje jaja, a time i uginuće pileta u ljusci.

Vlaga se takođe kontroliše pomoću odgovarajućih sondi koje su povezane sa elektronskim uređajem. Ovi uređaji vraćaju vlagu na zadati nivo nedozvoljavajući niti da se povećava niti da se smanjuje.


Mlado pile

Posle inkubiranja od 21 dan počinje leženje pilića.

Izvodljivost zavisi od mikroklimatskih uslova u inkubatoru i kvaliteta priplodnih jaja. I kod najboljih inkubatora, aukoliko su priplodna jaja lošeg kvaliteta neće doći do očekivanog procenta ležanja i obrnuto i kod najboljih jaja ako inkubator radi loše smanjiće se procenat izvedenih pilića.

Ovo je jako važno za svakog inkubatoristu jer je za uspeh u proizvodnji potreban veći postotak ležanja.
On se najčešće kreće od 70-85 %. Svi rezultati ispod ovog procenta dovode u pitanje rentabilnost ovog posla.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl.inž. Radovanović Branislav PSSS Mladenovac 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica