Kvalitetna hrana je uslov za proizvodnju mleka TOP kvaliteta!

Kvalitetna hrana je uslov za proizvodnju mleka TOP kvaliteta!

Primena inovacija u prehrambenoj tehnologiji, ne samo ljudi, već i životinja, veoma je važna karakteristika svakog ko se ozbiljno bavi ovim poslom. Delta Agrar je, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Institutom za primenu nauke u poljoprivredi i stručnim savetodavnim službama Srbije, organizovao radionicu sa temom inovacije u tehnologiji pripreme konzervisane hrane za životinje.

Praktičan deo ove radionice održao se na farmi “Napredak” Stara Pazova, koja posluje u okviru Delta Agrara. Stručnjaci iz Delta Agrara, prisutnima su pokazali kako izgledaju silaže i senaže, koji su oni pripremili, ali i na koji način se obavlja priprema i kontrola ove hrane.

Stručnjaci iz Delta Agrar-a su nam objasnili kako je protekla radionica, kao i na šta je sve važno obratiti pažnju u tehnologiji proizvodnje hrane za životinje.

Poštovanje procedura

Kako su nam objasnili, a to su se trudili da prenesu i učesnicima radionice, važno je kako se silira, ali je takođe važno i na gotovom proizvodu ispratiti suvu materiju, nivo proteina u senaži raži i senaži lucerki i senu, kao i u silaži gotove biljke kukuruza novo proteina i skroba.

Važno je i da postoji jasna procedura prilikom pravljenja silaža i senaža: od samog obilaska njiva, do donošenja odluka kada se skida koji usev, kako se silira, da li je dobro ugaženo, da li je dobro pokriveno – ave su to neki segmenti o čijem kvalitetu se vodi računa tokom cele godine.

Kvalitetna hrana preduslov za kvalitetno mleko

Zapravo, u ovom periodu se hrana pravi za celu godinu za farme. Svakodnevno se na farmama obilaze trenčevi pre hranjenja, da se vidi da nije došo do nekog kvarenja, što se može desiti prilikom velikih kiša ili sličnih vremenskih nepogoda.

Veoma je važno pratiti kvalitet, kako sirovina, tako i gotovog obroka u štalama. Kako su nam objasnili, krave na farmama Delta Agrar-a jedu izbalansran obrok i strogo se vodi računa o sadržaju skroba, proteina ndf-a, adf-a. Kvalitet se prati i kontroliše redovno, a zna se da je kvalitetna kabasta hrana uslov za visoku proizvodnju mleka.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica