Ishrana živine VOJNIČKIM MUVAMA ubrzava rast – pokazuju istraživanja

Ishrana živine VOJNIČKIM MUVAMA ubrzava rast – pokazuju istraživanja

Sektor hrane za životinje sve više koristi alternativne izvore proteina. Kod živine, obrok insekata kao zamena jednog dela soje u ishrani izgleda obećavajuće. Ovde je predstavljeno nekoliko nedavnih studija.

Da li je ishrana larvama insekata budućnost hrane za živinu? - © Pixabay

Insekti, posebno larve crnih vojničkih muva, mogu da budu alternativa soji i to zbog njihove velike hranjive vrednosti i jer je potreban veoma mali prostor za njihov uzgoj.

Ove larve su odličan izvor energije i proteina (37% do 65% proteina), a utvrđeno je da je njihov profil aminokiselina pogodniji za živinu (Barragan-Fonseca i sur., 2017; Schiavone i sur., 2017). Međutim, u istraživanju je takođe utvrđeno da te larve sadrže hitin, koji može negativno uticati na varenje proteina i, samim tim, u određenim količinama može biti štetan za performanse životinja.

Uticaj na rast živine

Sprovedeno je nekoliko studija kako bi se utvrdilo da li su larve crnih vojničkih muva dobre kao sastojak za hranu za živinu i kao alternativa soji. Dabbou i njegove kolege sproveli su istraživanje 2018. godine, kako bi utvrdili na koji način ove larve utiču na rast brojlera, a merili su krvne parametre i gledali crevnu morfologiju. U studiji je 256 muških brojlera hranjeno sa četiri različita obroka delimično odmašćenih larvi od 1. do 35. dana, i to sa 0% larvi, sa 5%, sa 10% i sa 15% larvi kao zamena za soju (i kukuruzni glutenski obrok).

Da li je ishrana larvama insekata budućnost hrane za živinu? - © Zorica Šuvakov / Agomedia

Rezultati ovog istraživanja sugerisali su da uključivanje dijetalnog obroka larvi do 10% povećava težinu brojlera i povećava unos hrane, međutim, samo u početnom periodu (prvi dan do 10. dan). Tokom ovog razdoblja, njihov rast i razvoj bio je mnogo brži nego u kasnijem periodu (razdoblje uzgoja od 10. do 24. dana i završni period od 24. do 35. dana).

Povećani unos hrane i povećanje žive mase pripisano je poboljšanom ukusu hrane. Međutim, tokom perioda rasta i završnog perioda razvoja, odnos konverzije hrane i žive mase kod testirane grupe sa 15% larvi u ishrani su imali negativne rezultate, u poređenju sa testiranim grupama koje su konzumirale 5% i 10% larvi. Pretpostavljeno je da sadržaj hitina u obrocima sa 15% larvi negativno utiče na varenje proteina kod živine (Dabbou i sur., 2018).

Kvalitet mesa brojlera

Altmann i njegove kolege analizirali su 2018. godine promenu kvaliteta i ukusa mesa pilećeg filea pakovanog u skladu sa trenutnim industrijskim pravilima.


Larve insekata: Alternativna hrana za živinu - © Pixabay

Pileći file, pilića koji su dobijali odmašćene larve za obrok kao zamenu za 50% soje (ukupno uključivanje larvi u obrok pilića u početnom periodu je bio 19,5%, a tokom perioda uzgoja 16%) činilo se da ima intenzivniji ukus od pilića koji nisu bili hranjeni larvama. Međutim, intenzitet ukusa smanjio se 3 dana nakon pakovanja, a zatim 7 dana nakon pakovanja još malo i došao gotovo do nivoa ukusa filea od pilića koji nisu hranjeni larvama.

Sa druge strane, intenzitet ukusa filea grudi kontrolne grupe (koja nije hranjena larvama) se takođe smanjio za 3 dana nakon pakovanja, ali, otkriveno je da se ponovo povećao nakon 7 dana.


Došlo se do zaključka da smanjenje inteziteta ukusa piletine koja je hranjena sa larvama ne mora da utiče na prodaju jer kupci ne vole prejak ukus i nisu na njega navikli.

Daljom analizom utvrđene su stabilniji nivoi pH u pilećim fileima iz grupe koja je hranjenja obrocima sa larvama, na osnovu čega se zaključilo da uključivanje larvi u ishranu brojlera može da produži svežinu pilećeg mesa dok stoji u prodavnicama.


Efekti na proizvodnju jaja

Uključivanje larvi u ishranu takođe ima uticaj na proizvodnju jaja. U istraživanju koje je trajalo 8 nedelja na 108 pojedinačnih koka nosilja starih 19 nedelja, koje su hranjene standardnom prehranom od kukuruzno-sojinog brašna, obrok sa odmašćenim larvama je uključen kao zamena za soju, sa učešćem od 5% i 7.5%. Ovde se kukuruz postepeno povećavao sa smanjenim sadržaja soje i povećanjem sadržaja larvi. Međutim, autori nisu naveli razlog tih promena.

Da li je ishrana larvama insekata budućnost hrane za živinu? - © Pixabay

Rezultati su pokazali da je 7,5% larvi u obrocima dalo sličnu proizvodnju jaja, prosečnu masu jaja i prosečan kvalitet u poređenju sa jajima kontrolne grupe koja nije hranjena larvama. Međutim, 5% larvi u obroku je imalo kao rezultat nižu proizvodnju jaja. Masa i kvalitet jaja su takođe bili znatno niži nego kod jaja kokošaka koje nisu konzumirale larve.

Takođe, istraživanja su pokazala da su se boja žumanceta, čvrstoća i debljina ljuske značajno povećali kod grupa koje su hranjene larvama.

Zaključak

Iako su rezultati delimično nedosledni, moglo bi se reći da uključivanje odmašćenih larvi u obroke u količini od 10% do 16% kao zamena soje ne utiče negativno na živu težinu i dnevni unos hrane muških brojlera barem tokom početnog perioda razvoja. Tokom perioda rasta i završetka preporučuju se niže količine. Zdravstveno stanje živine, utvrđeno analizom krvnih markera, ne zaključuje štetno delovanje larvi na njihovo zdravlje.

Za proizvodnju jaja, 7,5% brašna od odmašćenih larvi, kao zamena za soju može biti razumna odluka, koja će za rezultat imati ujednačena jaja sa taminijim žumancetom i jaja koja su otpornija na fizička oštećenja, što kao rezultat ima manje gubitke tokom lanca proizvodnje i snadbevanja krajnjih potrošača.

Izvor: Allaboutfeed

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica