Svet poljoprivrede Prodavnica

OVA 4 faktora utiču na kvalitet LJUSKE JAJA: Kako da ona bude BOLJA?

Naš sagovornik dr sc. Aleksandar Drljačić otkrio nam je koji faktori utiču na kvalitet ljuske jaja i kako proizvođači mogu uticati na iste.

Kokošija jajaFoto: Pixabay

Na kvalitet ljuske jaja se posebno obraća pažnja na Uskrs, kada se ista farbaju.

„Mnogo faktora utiče na kvalitet ljuske jaja kod koka nosilja. Ljuska jaja nam može reći sve o ishrani, proizvodnji, uslovima držanja, ukupnom menadžmentu proizvodnje. Sama ljuska sastavljena je od organskog i neorganskog dela. Organski deo su spoljna i unutrašnja opna”, objašnjava Drljačić.

Kako kaže, jaja sa grubom ljuskom su slabije čvrstoće u odnosu na glatka.

Sitnija jaja imaju čvršću ljusku u odnosu na veća. Na početku pronošenja jaja su sitnija i imaju jaču ljusku. Kako jato stari, raste i broj jaja sa većom masom i slabijom ljuskom. Način ishrane, ambijentalni uslovi, zdrastveni status, odnos organskog i neorganskog dela ljuske jaja, utiče na čvrstoću i kvalitet. Nekada tanja ljuska ima jaču čvrstinu od deblje, koja može biti poroznija i slabija”, rekao je sagovornik našeg portala.

Ishrana

„Celokupna potreba za kalcijumom, obezbeđuje se ishranom. Raspoloživost – usvajanje zavisi od oblika koji se unosi. Potrebe zavise od starosti i faze proizvodnje. Dnevna potreba po koki u fazi nošenja je oko 4,4 – 4,5 grama. Osim za potrebe formiranja ljuske kalcijum je potreban za odvijanje normalnih fizioloških potreba organizma kao i gradijent kostnog sistema, skeleta”, objašnjava dr sc. Aleksandar Drljačić.

Pored kalcijuma, kako kaže, potreban je i vitamin D3 koji omogućuje usvajanje-transport kalcijuma iz digestivnog trakta.

„Visok sadržaj fosfora i hlora u hrani, negativno utiče na kvalitet ljuske jaja. Ostali vitamini i minerali, u tragovima, ako se daju više od dnevnih potreba ne utiču na kvalitet ljuske jaja. Slana voda može imati dugoročni uticaj na kvalitet ljuske jaja”, istakao je on.

Prema njegovim rečima, dodavanjem komercijalnih enzimskih preparata, u cilju povećavanja svarljivosti neskrobnih polisaharida u hrani za koke nosilje, poboljšava se kvalitet ljuske jaja u ishrani koja je zasnovana na pšenici i ječmu, ali negativan efekat se ostvaruje na boju ljuske jaja i visinu belanca. Dodavanje enzima fitaze u obroku pozitivno utiče na kvalitet ljuske jaja.

Način hranjena u kombinaciji sa svetlosnim režimom, doprinosi boljem kvalitetu jaja kao i ljuske jaja.

KokoškeFoto: Pixabay

Ambijentalni uslovi

Kako kaže, da bi u potpunosti imali zdravu i rentabilnu proizvodnju, moramo imati konstantne ambijentalne uslove u toku cele godine.

„Kod visoke ambijetalne temperature koke konzumiraju količinski manje hrane u cilju smanjenja unosa energije a samim time i ostalih gradivnih elemenata: proteina, ugljenih hidrata, vitamina, makro i mikro elemenata. U takvim uslovima, kod visoke ambijetalne temperature, dolazi do smanjenog unosa kalcijuma i poremećaja unošenja jona bikarbonata koji ulazi u sastav ljuske” objašnjava Aleksandar Drljačić.

Da bi se koke ohladile, kako kaže, dolazi do ubrzanog disanja i do poremećaja kiselo-bazne ravnoteže u krvi. Dolazi do poremećaja metabolizma vitamina C, koji je neophodan za sintezu ljuske. Dosadašnja istraživanja pokazala su da se dodavanjem vitamin E i selena smanjuje uticaj stresa. Davanje hladne vode za piće može poboljšati kvalitet ljuske kod toplotnog stresa.

„Prevelika vlažnost u objektu doprinosi smanjenju zdrastvene otpornosti i bržoj podložnosti infekcijama, dolazi do nervoze i pojava stresa u samom jatu. Broj jaja opada kao i kvalitet. Ventilacija ima ključnu ulogu kao i dostupnost vode u cilju sprečavanja toplotnog stresa”, istakao je naš sagovornik.

On dodaje da do stresa može dovesti i kada u objekat uđe osoba na koju živina nije navikla, ulazak glodara ili drugih životinja (pas, mačka, ptica), nestanak struje, prirodne nepogode i tako dalje. Intenzitet svetla isto tako utiče na fiziološke funkcije. Dužina svetlosnog programa i intenzitet svetla su jako bitni.

Ljuske jajaFoto: Pixabay

Zdravstveni status

Prema rečima Drljačića, zabeležene su brojne bolesti koje mogu uticati na kvalitet ljuske jaja. Bilo koji agens koji napada reproduktivne organe može dovesti do promene kvaliteta ljuske jaja. Pojava stresa u jatu, bez obzira na ispunjenost svih predhodno navedenih uzročnika, najznačajniji je neifektivni faktor. Pod uticajem stresa jaje se duže zadržava u uterusu.

„Prisustvo ektoparazita, crvene grinje, može iznosti i po stotine hiljada na kokama, koje u toku noći mogu konzumirati i do 5 posto krvi. Samo prisustvo na kokama, uzrokuje stres i umor i ima veliki uticaj na imunski sistem. Uznemirenost koka je povećana, pojava kljucanja perja i kanibalizam. Smanjenje imunskog statusa doprinosi povećanoj osetljivosti na bolesti Salmoneloze ili E. Coli. Isto tako dovodi do pada kvaliteta jaja i kvaliteta ljuske jaja“, istakao je sagovornik našeg portala.

Način držanja

Kako kaže, prema istraživanjima, svi načini držanja mogu dovesti do promene kvaliteta ljuske jaja. Smatra se da slobodan način držanja, daje najkvalitetnija jaja. Međutim, i u tom sistemu, ukoliko dođe do disbalansa u ishrani, promene ambijentalnih uslova ili pojave stresa, ima za posledicu promene kvaliteta ljuske jaja.

Komentari