Pravilno podešavanje dužine markera sejalice veoma važno za uspešnu setvu

Pravilno podešavanje dužine markera sejalice veoma važno za uspešnu setvu

Kako se bliži prolećna setva, važno je znati kako odrediti dužinu markera kod sejalica, što se lako može izračunati uz pomoć jednostavne formule.

Sejalica - © Pixabay

Prilikom setve potrebno je da razmak između dva susedna prohoda sejalice bude jednak međurednom razmaku sekcija sejalice, odnosno razmaku između redova.

Obavite kontrolu sejalica pre setve, mi vam dajemo savete kako

Podešavanje dužine markera se vrši pomoću formule:

L= A (n + 1 ) – B

  • Gde je:
  • L – dužina markera;
  • A – razmak između redova;
  • n – broj redova;
  • B – rastojanje prednjih točkova traktora; 

Primer :

Razmak između redova je 75 cm, broj redova 4, razmak prednjih točkova traktora 140 cm.
Dužina markera po formuli je 117,5 cm.

Sejalica - © Pixabay

Probajte ovih nekoliko saveta za proveravanje i podešavanje vaše prskalice! Nećete se pokajati!

Važne informacije:

  • Dužina markera meri se od sredine ulagača krajnje sekcije sa jedne i druge strane sejalice do diska markera.
  • Dužinu lanca podesiti tako da vrh diska markera bude u nivou ulagača semena, kada je sekcija deblokirana – stavljena u radni položaj, a podignuta na hidrauliku traktora
  • Dužina čeličnog užeta na ručici za stavljanje u radni položaj treba da bude takva da disk markera koji nije u radu bude podignut od zemlje 20 cm
  • Kada se sejalica transportuje, sekcije treba postaviti u zabravljen – blokiran položaj, tako što ćemo opružno opterećenu, dvokraku ručicu u obliku slova “L” povući unazad. Sekciju podizati u vis sve dok se sama ne blokira. Deblokiranje se vrši potiskivanjem ručice napred i ručno podizanje sekcije sejalice u vazduh.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor:  Željko Lazić dipl.ing

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.