Poljoprivredne mašine predstavljaju visok faktor rizika u saobraćaju

Poljoprivredne mašine predstavljaju visok faktor rizika u saobraćaju

Poljoprivredne mašine predstavljaju visok faktora rizika o pojavama nesreća, a šta su glavni uzroci pročitajte u sledećem tekstu.

Traktoristi u saobraćaju - © Pixabay

Poljoprivredne mašine predstavljaju visok faktor rizika u pojavama nesreća i povreda učesnika u različitim procesima poljoprivredne proizvodnje. Proizilazi da ukupan broj pokretnih poljoprivrednih traktora i drugih mašina sa sopstvenim motorom u javnom saobraćaju na putevima Republike Srbije dostiže broj od preko 1.100.000 pokretnih mašina. Zbog povećanihobima poljoprivrednih i drugih radova navedeni broj pokretnih mašina se povećava i predstavlja visok rizik od pojave nezgoda u samom procesu rada kao i u javnom saobraćaju ili na javnim površinama.

Analize pokazuju da se nesreće na radu sa poljoprivednim mašinama i saobraćajne nezgode najviše događaju:

 • U sezoni prolećnih i jesenjih radova
 • U naseljenim mestima zbog neprilagođena brzine i neispravne signalizacije
 • Na mestima ukrštanja lokalnih i glavnih puteva
 • U danima vikenda od 17-20 sati

Najčešći uzroci nesreća su:

 • Nedovoljna obučenost rukovaoca;
 • Ne poznavanje tehnološkog procesa rada mašine;
 • Nepažnja u toku rada;
 • Upotreba alkohola u toku rada;
 • Ne pridržavanje preventivnih radnji.

Podaci MUP-a Republike Srbije, pokazuju da vozači traktora već duži period na različitim kategorijama puteva i u saobraćajnim situacijama u Republici Srbiji učestvuju sa alarmantnih 55-65% u izazivanju svih saobraćajnih udesa sa nesrećnim posledicama. Obzirom da su aktuelni žetveni radovi, transport letine u raznim oblicima i različitim transportnim agregatima je je veoma intezivan.

S tim u vezi želimo da proizvođače upozorimo na nekoliko pravila kojih se obavezno treba pridržavati:

 • Proveriti tehničku ispravnost mehanizacije;
 • Agregat traktor –prikolica u javnom saobraćaju mora se kretati po određenim kategorijama puteva bez izazivanja opasnosti po druge učesnike;
 • Prikolica i traktor u javnom saobraćaju moraju biti obeleženi svim potrebnim svetlosnim i drugim oznakama Ovo se posebno odnosi na transport u noćnim uslovima;
 • Transportni agregati mogu ugroziti bezbednost učesnika u saobraćaju ukoliko nisu pravilno sastavljeni. Veza traktor-prikolica mora biti potpuno sigurna u svim uslovima kretanja;
 • Agregat je veoma nestabilan na bočnom nagibu i klizavoj podlozi zbog pojave zanošenja prikolice.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe  

Autor: Dipl. inž. Nenad Nešović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.