Majstorski SAVETI: Sređivanje i konzervacija poljoprivrednih mašina Korak po Korak [foto vodič]

Majstorski SAVETI: Sređivanje i konzervacija poljoprivrednih mašina Korak po Korak [foto vodič]

Šta su osnovni koraci za sređivanje i konzervaciju poljoprivrednih mašina nakon poljoprivrednih radova kako bi bili spremni za sledeću sezonu, saznajte u tekstu kroz niz koraka i savete stručnjaka.

 

 

Nakon završetka poljoprivrednih radova, potrebno je mašine pregledati, srediti i ostaviti spremne za narednu sezonu.

Pod sređivanjem mašina podrazumevamo:

 1. Detaljno pranje
 2. Zamena dotrajalih delova, elemenata
 3. Farbanje ako ima potrebe za tim
 4. Podmazivanje
 5. Uskladištenje pod hangarom, na čvrstoj podlozi i u suvom

Ako se mašine odlažu na otvorenom potrebno ih je zaštiti pokrivanjem ciradom, ili premazivanjem određenim sredstvima u cilju sprečavanja pojave korozije.

Premazivanje određenih delova, elemenata možemo obaviti običnom četkom ili mašinski uz pomoć kompresora i boce za prskanje i tom prilikom možemo iskoristiti prerađeno ulje ili tovatnu mast.

Međutim, premazivanje radnih površina prerađenim uljem može imati i štetne efekte jer u prerađenom ulju ima dosta sumpora, i u kontaktu sa kiseonikom dolazi do stvaranja sumpor oksida, koji nagriza površinu. Tako dolazi do pojave korozije.


Najbolji i najbezbedniji način je isprskati određenim anti-korozivnim sredstvom.

Postupci za održavanje mehanizacije nakon oranja

 

 


 


Svim ratarima oranje je najdraža operacija, jer ona znači konačni predah i odmor nekih 2 do 3 meseca u zavisnosti od vremenskih uslova.

Nakon završetka oranja, plugove je potrebno oprati, zameniti ishabane delove, podmazati, premazati radne delove – daske, raonike tovatnom mašću i ostaviti u suvom do sledeće jeseni, zime.

Naravno mnogo pre oranja imamo i dosta drugih mašina koje shodno poslu koji se obavio pristupa se njihovom sređivanju i garažiranju.

Priprema mehanizacije za prolećnu setvu i oranje

U prolećnoj setvi za pripremu zemljišta imamo: tanjirače, drljače, setvospremač, rasturač mineralnog đubriva, sejalicu.

Kada se završi sa setvom onda se kreće od mašina onim redom kako su korišćene, u pripremi setve, a odmah za njima i one koje su učestvovale u samoj setvi.

Detaljno pranje, zatim zamena delova uglavnom ležajeva sa kućištima, mazalica, motičica, tanjira. Nakon zamene obavezno podmazivanje i odlaganje.

Tanjirače ostaviti isključivo sa podignutim točkovima ako su na ravnoj betonskoj podlozi ako se ostavljaju direktno na zemljanoj površini poželjno je spustiti baterije na nekoj daski, fosni, a gume pokriti.

Iz sejalice prvo ispustiti preostalo seme, džakove ušiti i odložiti na suvom mestu i zaštititi od glodara. Raskačiti sve kablove koji povezuju mašinu sa traktorom. Kompjuter obrisati suvom krpom, ufolijati i staviti u magacin.

Nakon ispuštanja semena izduvati unutrašnjost sejalice da preostalo seme koje je ostalo u lulama ispadne napolje.

 

Nakon svih ovih priprema možemo pregledati istu i ako utvrdimo koji kvar, lom odmah pristupiti zameni dotrajalih  i pohabanih delova.

Najčešće stradaju cevi i lule plastične i gume koje povezuju rezervoar semena i ulagače semena.

Za ostala finija štelovanja obavezno zvati ovlašćeni servis.

 

Briga o sejalicama i mašinama za setvu

Setva je jedna od najbitnijih operacija ona je početak i kraj jedne sezone. Kakvi smo bili u setvi takvi će nam i rezultati biti. Da bi sve to ispoštovali moramo strogo voditi računa o samoj sejalici a i o svim ostalim mašinama neophodnim za ostvarivanje same setve.

Obavezno obratiti pažnju prilikom korišćenja rasturača mineralnog đubriva. Izbegavati nakon razbacivanja da višak đubriva ostane u njemu jer u kontaktu s metalom đubrivo oksidira i dolazi do pojave korozije a ne adekvatno opran  rasturač, počinje da truli.

Preostalo đubrivo ispustiti odmah nakon završetka posla, i detaljno ga oprati. Obavezno nakon dve, tri sezone pregledati lopatice i ispratiti njihovu istrošenost. Uglavnom se i u tom nekom vremenskom razdoblju i menjaju.

Prskalice, da li se radilo o prolećnom, letnjem ili jesenjem tretmanu, obavezno nakon završetka detaljno pranje unutrašnjosti prskalice. Prilikom pranja obavezno koristiti hlorovodoničnu kiselinu naročito nakon upotrebe glifosfata.

Dizne i sita se skidaju i detaljno peru u toploj vodi sa šamponom, isperu hladnom vodom i mogu se odmah vratiti na svoje mesto. Obavezna provera nivoa ulja u pumpi i prilikom rada a na kraju sezone valjalo bi isto i promeniti.

Nakon 2 do 3 sezone obavezna zamena membrana, komplet.

Sređivanje kombajna nakon žetve

 

Najzahtevnije i najduže sređivanje, pranje zahtevaju kombajni. Nakon žetve pšenice oni se samo izduvaju, očiste, ako je potrebno zameni se neki filter, dospe se gorivo i oni su spremni za nastavak žetve suncokreta, soje, kukuruza.

Kada se sva letina skine kreće se sa pranjem. Jako je bitno to obaviti dok su vremenski uslovi još povoljniji bez nekih padavina, jer je u kišnim danima to nemoguće raditi, a i pri velikom minusu je rizično iz bezbednosnih razloga ( treba se popeti na krov ).

Prvo se peru hederi i adapteri i kolica za transport istih. Kombajn se opere ugrubo šmrkom da bi se skinuo taj prvi sloj prašine i onda se nakon toga skidaju svi limovi, poklopci i kreće detaljno pranje. Limovi se peru jedan po jedan i ostavljaju na paletama onim redosledom kako su i poskidani ( obavezno se beleže ).

Prilikom sređivanja kombajna obavezno:

 • Skidanje sita i čišćenje
 • Popuštanje remenja ili skidanje
 • Sipanje antifriza
 • Usta kombajna se podižu gore od zemlje zbog glodara
 • Farbanje oštećenih delova, površina na kombajnu
 • Podmazivanje svih mazalica
 • Sipanje goriva
 • Ubacivanje otrova i mamaca u svim delovima kombajna (pratiti stanje na nekih 15 dana i ako je potrebno pojačati dozu)

Posle sređivanja kombajn se parkira, kleme se raskače i premazuju tovatnom mašću da ne bi oksidirale. Ako želimo da se osiguramo od glodara koji nam zadaju jako veliki problem onda se oko njegovih točkova opšije lim i na taj način spreči njihov ulazak, jer preko guma oni i dolaze u unutrašnjost.

Mašine su neophodne za rad i rezultate. Ali ni najbolji i najodgovorniji servisi i serviseri ih ne mogu očuvati ako se mi sami ne angažujemo oko njih. Jer je redovno održavanje, praćenje stanja i brza reakcija put ka našem miru,  i uspehu.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica