Podpovršinski sistem navodnjavanja – ekonomičan i efikasan

Podpovršinsko navodnjavanje kao način davanja vode biljci ima znatne prednosti u odnosu na površinsko navodnjavanje. Međutim, zbog izvesnih, do sada, nerešenih problema podpovršinsko navodnjavanje nije ušlo u masovnu praktičnu primenu.

Ilustracija: Navodnjavanje - © Pixabay

Nakon dvadesetogodišnjeg istraživačkog i eksperimentalnog rada na vodno fizičkim osobinama zemljišta, osmišljen je koncept podpovršinskog kapilarnog navodnjavanja koji je nazvan „Agro kapilaris”. Ovim novim konceptom prevazilaze se gotovo svi potencijalni problemi podpovršinskog navodnjavanja.„”

Po formi, ovaj koncept se može svrstati u podpovršinsko navodnjavanje kod kojeg se emiteri ukopavaju paralelno na određenom rastojanju, ispod dubine obrade zemljišta. Bitna razlika je što se konceptom „Agro kapilaris” voda distribuira, specifično konstruisanim transmiterima za vodu, pod ekstremno niSl. Po energetskoj efikasnosti, izdvaja se kao najekonomičniji jer ni jedan drugi postojeći sistem za navodnjavanje ne funkcioniše pod radnim pritiskom od 0.2 bara.

Konceptom „Agro kapilaris”, postavaljaju se temelji novom pristupu u razmišljanju kada je reč o navodnjavanju i odnosu: biljka – zemljište – voda i vazduh u zemljištu. Biljci se permanentno daje optimalna količina vode u vidu kapilarne vlage. Zemljište silama distribuira vlagu, celom dužinom transmitera i to tokom cele vegetacione sezone. Vlažni front je elipsoidnog oblika, sa centrom u transmiteru za vlagu. Veličina vlažnog fronta zavisi od tipa zemljišta, odnosno, mehaničkog sastava, strukture, sadržaja humusa i drugih vodno fizičkih parametara.

Subirigacija – navodnjavajte ispod zemlje

Ono što posebno izdvaja koncept „Agro kapilaris” i čini ga jedinstvenim je nemogućnost začepljenja transmitera za vlagu, što je preduslov za dug vek eksploatacije. Prema sadašnjim saznanjima vek trajanja sistema je preko 70 godina. Prema dosadašnjim rezultatima testova i ogleda može se sa sigurnošću zaključiti da će ovaj koncept zauzeti primat u obezbeđivanju biljaka potrebnom vlagom što je vrlo bitan faktor u stabilnoj intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Navodnjavanje biljaka pomoću SMS poruke

Prednosti ovog sistema ja da biljka sve vreme vegetacionog perioda bude obezbeđena dovoljnom količinom kapilarne vlage, dobije svoju potvrdu u praksi, kroz preliminarne oglede u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju. Ono što izdvaja ovaj sistem od svih drugih po formi sličnih načina podpovršinskog navodnjavanja su dva glavna preduslova:

1. Dug vek eksploatacije, prema sadašnjim saznanjima preko 70 godina, ali iz praktičnih razloga, dužine ljudskog radnog veka u poljoprivredi, usvojiće se da je vek rada sistema 50 godina. Tako dug vek trajanja rada sistema omogućuju pre svega konstruktivno rešenje transmitera za vlagu:

  • ceo sistem je od nerazgradivih plastika u zemljište
  • ne postoji mogućnost zapušavanja, što je eksperimentalno potvrđeno osmogodišnjim istraživanjima.

2. Visoka energetska efikasnost u eksploataciji, demonstrirana je na oglednoj parceli, čiji je generalni pad oko 1%. Ulaznim radnim pritiskom od 0,2 bara, kapilarni vlažni front se ravnomerno distribuira u dužini od 180 m. To ni jedan drugi postojeći sistem ne može da postigne.

3. Samoregulacija u obezbeđivanju biljaka lako pristupačnom vodom u vidu kapilarne vlage. Sama konstrukcija transmitera za vlagu onemogućuje stvaranje „gravitacione vode” i direktan gubitak putem gravitacionog oticanja vode, a obezbeđuje kontinualni dotok vode koji je u skladu sa trenutnim bilansom evapo-transpiracije (potrošnjom biljaka – transpiracijom i isparavanjem sa zemljišne površine – evaporacijom).

Autor: Zdenko Zloh, dipl. ing. vodoprivrednih melioracija

Komentari