Zemljište u Srbiji ugroženo je zagađenjima, erozijom i klizištima

Zemljište u Srbiji ugroženo je zagađenjima, erozijom i klizištima

Kancelarija Ujedinjenih Nacija u Srbiji objavila je svoj izveštaj o stanju zemljišta u Srbiji. Izveštaj je sačinjen povodom obelezavanja 5. decembra, Svetskog dana zemljišta. Donet je zaključak da je zemljište u Srbiji ugroženo različitim faktorima.

Zemljište © Pixabay

Glavni faktori degradacije zemljišta u Srbiji su lokalni izvori zagađenja i smanjenje organske materije, ali i erozija koja pogađa 80 odsto poljoprivrednog zemljišta, kao i klizišta zastupljena na 25 do 30 odsto teritorije.

Kako se navodi u Izveštaju o stanju zemljišta u Srbiji za 2016-2017. godinu, na teritoriji Srbije registrovano je čak 709 lokacija koje predstavljaju potencijalni izvor zagađenja.

Na skupu pod nazivom ˶Razvijajmo nacionalno partnerstvo za zemljište˝, koji su organizovali Agencija za zaštitu životne sredine, Program UN za životnu sredinu i regionalna mreža FEA – inicijativa za šumarstvo i životnu sredinu, istaknuto je da se od ovih 709 lokacija najviše lokaliteta nalazi u kategoriji potencijalno kontaminiranih, što svakako zahteva dodatna istraživanja.

Na kvalitet zemljišta u Srbiji naročito negativno utiče neadekvatno i nekontrolisano odlaganje otpada u okviru industrijskih kompleksa.

Ovo je najstariji način za održavanje plodnosti zemljišta

Kao posebno važan faktor koji narušava kvalitet zemljišta u Srbiji istaknuta je erozija. Čak 80% poljoprivrednog zemljišta u Srbiji pogođeno je erozijom različitog stepena.

U Izveštaju se precizira i to da je na području čitave Srbije evidentirano 2.228 klizišta, na teritoriji 26 opština. Klizišta, ali i ostali procesi nestabilnosti zemljišta poput odrona i drugih aktivnosti, obuhvataju između 25 i 30 procenata teritorije.

Vodna erozija preovlađuje u centralnim i brdsko-planinskim oblastima, dok je u Vojvodini zastupljena eolska erozija, koja ima uticaj na 85% poljoprivrednog zemljišta.

Za poljoprivredno zemljište u Srbiji karakterističan je i manjak organske materije, sa tendencijom dodatnog smanjenja. Ovaj problem naročito zabrinjava i zahteva hitno i adekvatno rešenje.

Na ovom skupu predstavljeni su i Vodič i prateća brošura za održivo upravljanje zemljištem, namenjeni lokalnim samoupravama i donosiocima odluka na lokalnom nivou, Publikacija o stanju kontaminiranih lokacija u Republici Srbiji, kao i sveobuhvatna internet prezentacija posvećena degradaciji zemljišta i održivom upravljanju zemljištem.

Cilj ovakvih skupova i izveštaja, kao i cilj samog obeležavanja Svetskog dana zemljišta, jeste podizanje svesti o važnosti zdravog zemljišta, kao i promovisanje održivog upravljanja zemljišnim resursima.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica